skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Shimazu, Akihito xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workaholism and well-being among Japanese dual-earner couples: A spillover-crossover perspective

Shimazu, Akihito ; Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B ; Shimada, Kyoko ; Kawakami, Norito

Social Science & Medicine, August 2011, Vol.73(3), pp.399-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2011.05.049

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work engagement versus workaholism: a test of the spillover-crossover model.(Report)(Author abstract)

Bakker, Arnold B. ; Shimazu, Akihito ; Demerouti, E. ; Shimada, Kyoko ; Kawakami, Norito

Journal of Managerial Psychology, Jan, 2014, Vol.29(1), p.63-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work engagement versus workaholism: a test of the spillover-crossover model.(Report)(Author abstract)

Bakker, Arnold B. ; Shimazu, Akihito ; Demerouti, E. ; Shimada, Kyoko ; Kawakami, Norito

Journal of Managerial Psychology, Jan, 2014, Vol.29(1), p.63-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of job and family demands on partner's fatigue: A study of Japanese dual-earner parents.(Research Article)(Clinical report)

Watanabe, Mayumi ; Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia ; Shimada, Kyoko ; Kawakami, Norito

PLoS ONE, Feb 24, 2017, Vol.12(2), p.e0172291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0172291

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work‐family Spillover among Japanese Dual‐earner Couples: A Large Community‐based Study

Shimada, Kyoko ; Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia ; Kawakami, Norito

Journal of Occupational Health, November 2010, Vol.52(6), pp.335-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-9585 ; E-ISSN: 1348-9585 ; DOI: 10.1539/joh.L9130

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-family conflict in Japan: how job and home demands affect psychological distress

Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia ; Peeters, Maria C W

Industrial health, 2010, Vol.48(6), pp.766-74 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1880-8026 ; PMID: 20616471 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Conditions and Individual Differences Are Weakly Associated with Workaholism: A 2-3-Year Prospective Study of Shift-Working Nurses

Andreassen, Cecilie S. ; Bakker, Arnold B. ; Bjorvatn, Bjorn ; Moen, Bente E. ; Mageroy, Nils ; Shimazu, Akihito ; Hetland, Jorn ; Pallesen, Stale

Frontiers in Psychology, Nov 21, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the Japanese version of the job crafting scale

Eguchi, Hisashi ; Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B. ; Tims, Maria ; Kamiyama, Kimika ; Hara, Yujiro ; Namba, Katsuyuki ; Inoue, Akiomi ; Ono, Masakatsu ; Kawakami, Norito

Journal of Occupational Health, May 2016, Vol.58(3), pp.231-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-9585 ; E-ISSN: 1348-9585 ; DOI: 10.1539/joh.15-0173-OA

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working conditions and individual differences are weakly associated with workaholism: A 2-3-year prospective study of shift-working nurses

Andreassen, Cecilie Schou ; Bakker, Arnold B. ; Bjorvatn, Bjørn ; Moen, Bente Elisabeth ; Magerøy, Nils ; Shimazu, Akihito ; Hetland, Jørn ; Pallesen, Ståle

Andreassen CS, Bakker AB, Bjorvatn B, Moen BE, Magerøy N, Shimazu, Hetland J, Pallesen S. Working conditions and individual differences are weakly associated with workaholism: A 2-3-year prospective study of shift-working nurses. Frontiers in Psychology. 2017;8:2045

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Job Demands Affect an Intimate Partner: A Test of the Spillover‐Crossover Model in Japan

Shimazu, Akihito ; Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia

Journal of Occupational Health, May 2009, Vol.51(3), pp.239-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-9585 ; E-ISSN: 1348-9585 ; DOI: 10.1539/joh.L8160

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bakker, Arnold B
 2. Shimazu, Akihito
 3. Shimazu, A.
 4. Bakker, A.B.
 5. Demerouti, E

theo chủ đề:

 1. Japan
 2. Female
 3. Male
 4. Adult
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...