skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Shiferaw, Bekele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land ownership and technology adoption revisited: Improved maize varieties in Ethiopia

Zeng, Di ; Alwang, Jeffrey ; Norton, George ; Jaleta, Moti ; Shiferaw, Bekele ; Yirga, Chilot

Land Use Policy, March 2018, Vol.72, pp.270-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-8377 ; DOI: 10.1016/j.landusepol.2017.12.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crops that feed the world 10. Past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security

Shiferaw, Bekele ; Smale, Melinda ; Braun, Hans-Joachim ; Duveiller, Etienne ; Reynolds, Mathew ; Muricho, Geoffrey

Food Security, 2013, Vol.5(3), pp.291-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-4517 ; E-ISSN: 1876-4525 ; DOI: 10.1007/s12571-013-0263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of modern agricultural technologies on smallholder welfare: Evidence from Tanzania and Ethiopia

Asfaw, Solomon ; Shiferaw, Bekele ; Simtowe, Franklin ; Lipper, Leslie

Food Policy, June 2012, Vol.37(3), pp.283-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-9192 ; DOI: 10.1016/j.foodpol.2012.02.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market imperfections, access to information and technology adoption in Uganda: challenges of overcoming multiple constraints

Shiferaw, Bekele ; Kebede, Tewodros ; Kassie, Menale ; Fisher, Monica

Agricultural Economics, July 2015, Vol.46(4), pp.475-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12175

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural Technology, Crop Income, and Poverty Alleviation in Uganda

Kassie, Menale ; Shiferaw, Bekele ; Muricho, Geoffrey

World Development, Oct 2011, Vol.39(10), p.1784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305750X ; E-ISSN: 18735991 ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2011.04.023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption and adaptation of natural resource management innovations in smallholder agriculture: reflections on key lessons and best practices

Shiferaw, Bekele ; Okello, Julius ; Reddy, Ratna

Environment, Development and Sustainability, 2009, Vol.11(3), pp.601-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-585X ; E-ISSN: 1573-2975 ; DOI: 10.1007/s10668-007-9132-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shiferaw, Bekele
 2. Shiferaw, B.
 3. Muricho, Geoffrey
 4. Kassie, Menale
 5. Fisher, Monica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...