skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Sherman, Stuart xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complications of Endoscopic Biliary Sphincterotomy

Freeman, Martin L ; Nelson, Douglas B ; Sherman, Stuart ; Haber, Gregory B ; Herman, Mary E ; Dorsher, Paul J ; Moore, Joseph P ; Fennerty, M. Brian ; Ryan, Michael E ; Shaw, Michael J ; Lande, Jeffrey D ; Pheley, Alfred M

The New England Journal of Medicine, 1996, Vol.335(13), pp.909-919 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJM199609263351301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Same-day discharge after endoscopic biliary sphincterotomy: observations from a prospective multicenter complication study

Freeman, Martin L ; Nelson, Douglas B ; Sherman, Stuart ; Haber, Gregory B ; Fennerty, M.Brian ; Disario, James A ; Ryan, Michael E ; Kortan, Paul P ; Dorsher, Paul J ; Shaw, Michael J ; Herman, Mary E ; Cunningham, John T ; Moore, Joseph P ; Silverman, William B ; Imperial, Joanne C ; Mackie, Robert D ; Jamidar, Priya A ; Yakshe, Paul N ; Logan, George M ; Pheley, Alfred M

Gastrointestinal Endoscopy, 1999, Vol.49(5), pp.580-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5107 ; E-ISSN: 1097-6779 ; DOI: 10.1016/S0016-5107(99)70385-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...