skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sherman, Andrew J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Raising capital get the money you need to grow your business, third edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raising capital get the money you need to grow your business, third edition

Sherman, Andrew J

E-ISBN 0814417035 ; E-ISBN 9780814417034 ; E-ISBN 9780814417041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Mergers and acquisitions from A to Z
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mergers and acquisitions from A to Z

Sherman, Andrew J

E-ISBN 0814413838 ; E-ISBN 9780814413838 ; E-ISBN 9780814413845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sherman, Andrew J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...