skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Tác giả/ người sáng tác: Shepperd, Taryn xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sino-US Relations and the Role of Emotion in State Action: Understanding Post-Cold War Crisis Interactions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino-US Relations and the Role of Emotion in State Action: Understanding Post-Cold War Crisis Interactions

Shepperd, Taryn

ISBN: 978-1-349-43743-6 ; E-ISBN: 978-1-137-31772-8 ; DOI: 10.1057/9781137317728

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shepperd, Taryn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...