skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Nhan đề tạp chí: CUP eBook Package Backlist 2000-2014 xóa Tác giả/ người sáng tác: Shepherd, Gordon M. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Neurogastronomy how the brain creates flavor and why it matters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurogastronomy how the brain creates flavor and why it matters

Shepherd, Gordon M

E-ISBN 9780231159104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. iG Library Premium Collection  (1)
  2. Credo Reference  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shepherd, Gordon M.
  2. Shepherd, Gordon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...