skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sharp, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Present and Future of Diplomacy and Diplomatic Studies

Murray, Stuart ; Sharp, Paul ; Wiseman, Geoffrey ; Criekemans, David ; Melissen, Jan

International Studies Review, December 2011, Vol.13(4), pp.709-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/j.1468-2486.2011.01079.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herbert Butterfield, the English School and the Civilizing Virtues of Diplomacy

Sharp, Paul

International Affairs, July 2003, Vol.79(4), pp.855-878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.00340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belgian multinationals and public–private partnerships in economic diplomacy

Kesteleyn, Jennifer; Melissen, Jan ; Sharp, Paul

THE HAQUE JOURNAL OF DIPLOMACY, 2014

ISSN: 1871-1901

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mullah Zaeef and Taliban diplomacy an English School approach

Sharp, Paul

Review of International Studies, 2003, Vol.29(4), pp.481-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-2105 ; DOI: 10.1017/S0260210503004819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Diplomatic Studies

Sharp, Paul

International Journal, September 1998, Vol.53(3), pp.582-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070209805300313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

For Diplomacy: Representation and the Study of InternationalRelations

Sharp, Paul

International Studies Review, 1999, Vol.1(1), pp.33-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/1521-9488.00140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Diplomatic Theory of International Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Theory of International Relations

Sharp, Paul;

ISBN: 9780521760263 ; ISBN: 9780521757553 ; ISBN: 0521760267 ; ISBN: 052175755X ; E-ISBN: 9780511805196 ; E-ISBN: 0511805195 ; DOI: 10.1017/CBO9780511805196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does America Need a Foreign Policy? Towards a Diplomacy for the 21st Century; Kissinger, Henry

Sharp, Paul

Perspectives on Political Science, Vol.31(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10457097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War. (Book Review)

Sharp, Paul

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 1 April 1998, Vol.74(2), pp.417-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00205850 ; E-ISSN: 14682346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thatcher's Diplomacy: The Revival of British Foreign Policy

Hoffmann, Stanley

Foreign Affairs, Vol.77(2), pp.154-155

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20048830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Theory of Diplomacy and the Naming of Its Parts (Book Review)

Sharp, Paul

International Studies Review, 1 October 2002, Vol.4(3), pp.212-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15219488 ; E-ISSN: 14682486

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy in the Realm of Recurrence and Repetition (Book Review)

Sharp, Paul

International Studies Review, 1 October 2000, Vol.2(3), pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15219488 ; E-ISSN: 14682486

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews--International Relations

Henderson, Robert

The American Political Science Review, Vol.82(4), p.1411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Theory of International Relations.(Book review)

Harknett, Richard J.

Political Science Quarterly, Fall, 2010, Vol.125(3), p.528(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomatic Theory of International Relations

Lebow, Richard Ned

Perspectives on Politics, 2010, Vol.8(3), pp.993-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1537-5927 ; E-ISSN: 1541-0986 ; DOI: 10.1017/S1537592710001970

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODERNISM, THE ENGLISH PAST, AND CHRISTIANITY: HERBERT BUTTERFIELD AND THE STUDY OF HISTORY

Stapleton, Julia

The Historical Journal, 2008, Vol.51(2), pp.547-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-246X ; E-ISSN: 1469-5103 ; DOI: 10.1017/S0018246X08006821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2001  (2)
 3. 2002đến2007  (4)
 4. 2008đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (9)
 2. Bài báo  (6)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sharp, Paul
 2. Paul Sharp
 3. Sharp, P
 4. Melissen, Jan
 5. Criekemans, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...