skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sharma, Bechan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytochemicals Mediated Remediation of Neurotoxicity Induced by Heavy Metals

Gupta, Vivek Kumar ; Singh, Shweta ; Agrawal, Anju ; Siddiqi, Nikhat Jamal ; Sharma, Bechan; Ramsay, Rona Ruth

Biochemistry Research International, 2015, Vol.2015, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-2247 ; E-ISSN: 2090-2255 ; DOI: 10.1155/2015/534769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedical Implications of Heavy Metals Induced Imbalances in Redox Systems

Sharma, Bechan ; Singh, Shweta ; Siddiqi, Nikhat J; Jaeschke, Hartmut

BioMed Research International, 2014, Vol.2014, 26 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2014/640754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergistic Effects of Heavy Metals and Pesticides in Living Systems

Singh, Nitika ; Gupta, Vivek Kumar ; Kumar, Abhishek ; Sharma, Bechan

Frontiers in Chemistry, Oct 11, 2017

ISSN: 2296-2646 ; DOI: 10.3389/fchem.2017.00070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acetylcholinesterase from Human Erythrocytes as a Surrogate Biomarker of Lead Induced Neurotoxicity

Gupta, Vivek Kumar ; Pal, Rajnish ; Siddiqi, Nikhat Jamal ; Sharma, Bechan

Enzyme Research, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-0406 ; E-ISSN: 2090-0414 ; DOI: 10.1155/2015/370705 ; PMCID: 4633554 ; PMID: 26600946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergistic Effect of Quercetin and α-Lipoic Acid on Aluminium Chloride Induced Neurotoxicity in Rats

Al-Otaibi, Sooad ; Sharma, Bechan ; Alhomida, Abdullah ; Siddiqi, Nikhat ; Costa, Lucio; Costa, Lucio (editor)

Journal of Toxicology, 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-8191 ; ISSN: 16878191 ; E-ISSN: 1687-8205 ; DOI: 10.1155/2018/2817036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for the Detection of Glycemic Elements in Indian Medicinal Plants

Rai, Prashant Kumar ; Srivastava, Amrita Kumari ; Sharma, Bechan ; Dhar, Preeti ; Mishra, Ajay Kumar ; Watal, Geeta; Srivastava, Sharad Kr

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, Vol.2013, 9 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-427X ; E-ISSN: 1741-4288 ; DOI: 10.1155/2013/406365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curcumin Mediated Attenuation of Carbofuran Induced Oxidative Stress in Rat Brain

Jaiswal, Sunil ; Sharma, Ashish ; Gupta, Vivek ; Singh, Rakesh ; Sharma, Bechan ; Jaiswal, Sunil ; Sharma, Ashish ; Gupta, Vivek ; Singh, Rakesh ; Sharma, Bechan

Biochemistry Research International, 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20902247 ; E-ISSN: 20902255 ; DOI: 10.1155/2016/7637931

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetic Characterisation of Phosphofructokinase Purified from Setaria cervi : A Bovine Filarial Parasite

Sharma, Bechan

Enzyme Research, 2011, Vol.2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-0406 ; E-ISSN: 2090-0414 ; DOI: 10.4061/2011/939472 ; PMCID: 3173978 ; PMID: 21941634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and Characterization of Some Phytochemicals from Indian Traditional Plants

Srivastava, Neeharika ; Chauhan, Aishwarya Singh ; Sharma, Bechan; Kim, Ju-Kon

Biotechnology Research International, 2012, Vol.2012, 8 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-3138 ; E-ISSN: 2090-3146 ; DOI: 10.1155/2012/549850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sharma, Bechan
 2. Bechan Sharma
 3. Sharma, B.
 4. Gupta, Vivek Kumar
 5. Vivek Kumar Gupta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...