skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Shah, Anwar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Text

World Bank,

Zambia, October 2004, Vol.1(1), pp.1-181 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9780821359242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Public Expenditure Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Expenditure Analysis

Shah, Anwar

Public Sector Governance and Accountability

ISBN: 9780821361443 ; ISBN: 0821361449

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Fiscal Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal Management

Shah, Anwar; Shah, Anwar (Editor)

Public Sector Governance and Accountability series

ISBN: 9780821361429 ; ISBN: 0821361422

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Local Public Financial Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Public Financial Management

Shah, Anwar

Public Sector Governance and Accountability

ISBN: 9780821369371 ; ISBN: 0821369377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies: Progress, Problems, and the Promise

Shah, Anwar

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shah, Anwar
  2. 世界銀行
  3. Rama, Martin
  4. World Bank,
  5. Maloney, William E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...