skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sevin, Efe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy

Sevin, Efe

Public Relations Review, November 2015, Vol.41(4), pp.562-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy

Sevin, Efe

Public Relations Review, 11/2015, Vol.41(4), pp.562-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.07.003

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multilayered Approach to Public Diplomacy Evaluation: Pathways of Connection

Sevin, Efe

Politics & Policy, October 2017, Vol.45(5), pp.879-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-5623 ; E-ISSN: 1747-1346 ; DOI: 10.1111/polp.12227

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grassroots 2.0: Public Diplomacy in the Digital Age

Payne, Gregory ; Sevin, Efe ; Bruya, Sara

Comunicação pública, 30 June 2011, pp.45-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1646-1479 ; E-ISSN: 2183-2269 ; DOI: 10.4000/cp.422

Toàn văn sẵn có

5
Grassroots 2.0: Public Diplomacy in the Digital Age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grassroots 2.0: Public Diplomacy in the Digital Age

Payne, Gregory ; Sevin, Efe ; Bruya, Sara

Comunicação pública, 10/01/2013, Issue vol.6 n10, pp.45-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1646-1479 ; E-ISSN: 2183-2269 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/cp.422

Toàn văn sẵn có

6
A Multilayered Approach to Public Diplomacy Evaluation: Pathways of Connection: MULTILAYERED APPROACH TO PUBLIC DIPLOMACY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multilayered Approach to Public Diplomacy Evaluation: Pathways of Connection: MULTILAYERED APPROACH TO PUBLIC DIPLOMACY

Sevin, Efe

Politics & Policy, 10/2017, Vol.45(5), pp.879-901 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/polp.12227

Toàn văn không sẵn có

7
Digital channels and technologies for commercial diplomacy: conceptualisation and future research propositions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital channels and technologies for commercial diplomacy: conceptualisation and future research propositions

Sevin, Efe ; Dinnie, Keith

International Journal of Diplomacy and Economy, 2015, Vol.2(4), p.266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-0887 ; E-ISSN: 2049-0895 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJDIPE.2015.073932

Toàn văn không sẵn có

8
Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey

Sevin, Efe

ISBN: 978-3-319-49333-6 ; E-ISBN: 978-3-319-49334-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49334-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Listening to President Obama: A Short Examination of Obama’s Communication Practices

Sevin, Efe ; Kimball, Spencer ; Khalil, Mohammed

American Behavioral Scientist, June 2011, Vol.55(6), pp.803-812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764211406847

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new China: Media portrayal of Chinese mega-cities

Sevin, Efe ; Björner, Emma

Place Branding and Public Diplomacy, Nov 2015, Vol.11(4), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2015.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkayfe.org: share your Türksperience

Efe Sevin ; Gizem Salcigil White

Journal of Place Management and Development, 2011, Vol.4(1), p.80-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1753-8335 ; DOI: 10.1108/17538331111117188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Corporations as Diplomatic Actors
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporations as Diplomatic Actors

Sevin, Efe ; Karaca, Hazal

Handbook of Research on Impacts of International Business and Political Affairs on the Global Economy, Chapter 19, pp.349-366

ISBN: 9781466698079 ; DOI: 10.4018/978-1-4666-9806-2.ch019

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking about place branding: Ethics of concept

Sevin, Efe

Place Branding and Public Diplomacy, Aug 2011, Vol.7(3), pp.155-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2011.15

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-generated place brand equity on Twitter: The dynamics of brand associations in social media

Andã©Hn, Mikael ; Kazeminia, Azadeh ; Lucarelli, Andrea ; Sevin, Efe

Place Branding and Public Diplomacy, May 2014, Vol.10(2), pp.132-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2014.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of meaning and the city brand: The controversy over the branding of Ankara

Hayden, Craig ; Sevin, Efe

Place Branding and Public Diplomacy, May 2012, Vol.8(2), pp.133-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2012.8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new China: Media portrayal of Chinese mega-cities

Sevin, Efe ; Björner, Emma

Place Branding and Public Diplomacy, November 2015, Vol.11(4), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
A new China: Media portrayal of Chinese mega-cities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new China: Media portrayal of Chinese mega-cities

Sevin, Efe ; Björner, Emma

Place Branding and Public Diplomacy, 11/2015, Vol.11(4), pp.309-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/pb.2015.9

Toàn văn sẵn có

18
Thinking about place branding: Ethics of concept
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking about place branding: Ethics of concept

Sevin, Efe

Place Branding and Public Diplomacy, 8/2011, Vol.7(3), pp.155-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/pb.2011.15

Toàn văn sẵn có

19
User-generated place brand equity on Twitter: The dynamics of brand associations in social media
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-generated place brand equity on Twitter: The dynamics of brand associations in social media

Andéhn, Mikael ; Kazeminia, Azadeh ; Lucarelli, Andrea ; Sevin, Efe

Place Branding and Public Diplomacy, 5/2014, Vol.10(2), pp.132-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/pb.2014.8

Toàn văn sẵn có

20
The politics of meaning and the city brand: The controversy over the branding of Ankara
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of meaning and the city brand: The controversy over the branding of Ankara

Hayden, Craig ; Sevin, Efe

Place Branding and Public Diplomacy, 5/2012, Vol.8(2), pp.133-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/pb.2012.8

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (5)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (8)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sevin, Efe
 2. Sevin, E
 3. Efe Sevin
 4. Björner, Emma
 5. Payne, Gregory

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...