skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Seth, Sanjay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Modernity, and the "Woman Question" in India and China

Seth, Sanjay

The Journal of Asian Studies, 1 May 2013, Vol.72(2), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of “Moderate Nationalism” in India, 1870–1905

Seth, Sanjay

The American Historical Review, 1999, Vol. 104(1), pp.95-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/104.1.95

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Nationalism, Modernity, and the “Woman Question” in India and China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Modernity, and the “Woman Question” in India and China

Seth, Sanjay

The Journal of Asian Studies, 05/2013, Vol.72(2), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911812002215

Toàn văn sẵn có

4
Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of "Moderate Nationalism" in India, 1870-1905
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewriting Histories of Nationalism: The Politics of "Moderate Nationalism" in India, 1870-1905

Seth, Sanjay

The American Historical Review, 02/1999, Vol.104(1), p.95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2650182

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critique of renunciation: Bal Gangadhar Tilak's Hindu nationalism

Seth, Sanjay

Postcolonial Studies, 01 June 2006, Vol.9(2), p.137-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-8790 ; E-ISSN: 1466-1888 ; DOI: 10.1080/13688790600657819

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theory in the Age of Nationalism

Seth, Sanjay

Ethics & International Affairs, March 1993, Vol.7(1), pp.75-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6794 ; E-ISSN: 1747-7093 ; DOI: 10.1111/j.1747-7093.1993.tb00144.x

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Nehruvian Socialism/” 1927–1937: Nationalism, Marxism, and the Pursuit of Modernity

Seth, Sanjay

Alternatives: Global, Local, Political, October 1993, Vol.18(4), pp.453-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; E-ISSN: 2163-3150 ; DOI: 10.1177/030437549301800403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, National Identity and "History": Nehru's Search for India

Seth, Sanjay

Thesis Eleven, May 1992, Vol.32(1), pp.37-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; DOI: 10.1177/072551369203200104

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nehruvian Socialism," 1927-1937: Nationalism, Marxism, and the Pursuit of Modernity

Seth, Sanjay

Alternatives: Global, Local, Political, 1 October 1993, Vol.18(4), pp.453-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03043754

Toàn văn sẵn có

10
The critique of renunciation: Bal Gangadhar Tilak's Hindu nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critique of renunciation: Bal Gangadhar Tilak's Hindu nationalism

Seth, Sanjay

Postcolonial Studies, 06/2006, Vol.9(2), pp.137-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-8790 ; E-ISSN: 1466-1888 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13688790600657819

Toàn văn không sẵn có

11
Nationalism, National Identity and "History": Nehru's Search for India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, National Identity and "History": Nehru's Search for India

Seth, Sanjay

Thesis Eleven, 05/1992, Vol.32(1), pp.37-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/072551369203200104

Toàn văn không sẵn có

12
“Nehruvian Socialism/” 1927–1937: Nationalism, Marxism, and the Pursuit of Modernity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Nehruvian Socialism/” 1927–1937: Nationalism, Marxism, and the Pursuit of Modernity

Seth, Sanjay

Alternatives: Global, Local, Political, 10/1993, Vol.18(4), pp.453-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3754 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/030437549301800403

Toàn văn sẵn có

13
Political Theory in the Age of Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Theory in the Age of Nationalism

Seth, Sanjay

Ethics & International Affairs, 03/1993, Vol.7, pp.75-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6794 ; E-ISSN: 1747-7093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-7093.1993.tb00144.x

Toàn văn không sẵn có

14
Postcolonial Theory and International Relations: A Critical Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial Theory and International Relations: A Critical Introduction

Sanjay Seth

ISBN10: 0415582873 ; ISBN13: 9780415582872 ; E-ISBN10: 0203073029 ; E-ISBN13: 9780203073025

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Maoism to postcolonialism? The Indian ‘Sixties’, and beyond

Seth, Sanjay

Inter-Asia Cultural Studies, 01 December 2006, Vol.7(4), p.589-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9373 ; E-ISSN: 1469-8447 ; DOI: 10.1080/14649370600982982

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Pearson, M. N. ; Willmer, David ; Seth, Sanjay ; Johnson, Helen ; Brittlebank, Kate ; Kingsbury, Damien ; Rahman, Tariq ; Sudarshan, Chitra ; Raja, Ira ; Das, Gouranga Gopal ; Hemphill, Linda

South Asia: Journal of South Asian Studies, 01 December 2000, Vol.23(2), p.161-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-6401 ; E-ISSN: 1479-0270 ; DOI: 10.1080/00856400008723419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Rutherford, Paul ; Mahoney, Brigid ; Salla, Michael ; Blackburn, Susan ; Turner, Mark ; Seth, Sanjay ; Gill, Graeme ; Regan, Patrick M. ; Wilson, Alexandra ; Makinda, Samuel M. ; Gamage, Siri ; Polomka, Peter ; Kent, Ann ; Siracusa, Joseph M. ; Wicks, Peter ; Sullivan, Rodney ; Firth, Stewart ; Case, William ; Mackerras, Colin ; Mcgibbon, Rod ; Dabscheck, Braham

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1997, Vol.51(1), p.121-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719708445204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Benchimol, Alex

Thesis Eleven, February 1999, Vol.56(1), pp.133-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; DOI: 10.1177/0725513699056000009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kris Manjapra M. N. Roy: Marxism and Colonial Cosmopolitanism . (Pathfinders.) New York: Routledge. 2010. Pp. xxiv, 201. Rs295

Seth, Sanjay

The American Historical Review, 2011, Vol. 116(4), pp.1110-1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.116.4.1110

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shashi Joshi. . Volume 1, . Newbury Park, Calif.: Sage. 1992. Pp. 376. $39.95, Bhagwan Josh. . Volume 2, . Newbury Park, Calif.: Sage. 1992. Pp. 331. $38.85 and Shashi Joshi and Bhagwan Josh Struggle for Hegemony in India 1920–47: Culture, Community and Power. Volume 3, . Newbury Park, Calif.: Sage. 1994. Pp. 403. $38.95

Seth, Sanjay

The American Historical Review, 1996, Vol. 101(3), pp.900-901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/101.3.900

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (7)
 2. 1994đến1995  (3)
 3. 1996đến1998  (2)
 4. 1999đến2001  (11)
 5. Sau 2001  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (21)
 2. Bình xét khoa học  (6)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Seth, Sanjay
 2. Seth, S
 3. Sanjay Seth
 4. Gandhi, Leela
 5. Dutton, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...