skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Tác giả/ người sáng tác: Seib, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era

Seib, Philip

ISBN: 9780230339439 ; ISBN: 0230339433 ; E-ISBN: 9781137010902 ; E-ISBN: 1137010908 ; DOI: 10.1057/9781137010902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Toward a New Public Diplomacy: Redirecting U.S. Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a New Public Diplomacy: Redirecting U.S. Foreign Policy

Seib, Philip M.;; Seib, Philip

ISBN: 978-0-230-61744-5 ; E-ISBN: 978-0-230-10085-5 ; DOI: 10.1057/9780230100855

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
New Media and the New Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media and the New Middle East

Seib, Philip;; Seib, Philip

ISBN: 978-0-230-61923-4 ; E-ISBN: 978-0-230-60560-2 ; DOI: 10.1057/9780230605602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...