skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Seib, Philip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G regory M. T omlin . Murrow’s Cold War: Public Diplomacy for the Kennedy Administration

Seib, Philip

The American Historical Review, 2017, Vol. 122(1), pp.200-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/122.1.200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RELIGIOUS FREEDOM AND US PUBLIC DIPLOMACY

Seib, Philip

The Review of Faith & International Affairs, 01 March 2013, Vol.11(1), p.15-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-0274 ; E-ISSN: 1931-7743 ; DOI: 10.1080/15570274.2012.760980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and hard power: the challenges facing NATO

Seib, Philip

The Fletcher Forum of World Affairs, Wntr, 2014, Vol.38(1), p.95-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1046-1868

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRANSNATIONAL JOURNALISM, PUBLIC DIPLOMACY, AND VIRTUAL STATES

Seib, Philip

Journalism Studies, 01 October 2010, Vol.11(5), p.734-744 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-670X ; E-ISSN: 1469-9699 ; DOI: 10.1080/1461670X.2010.503023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Good Diplomacy to Fast Diplomacy: Conducting Foreign Policy in the Information Age: An Interview with Philip Seib

Seib, Philip

Georgetown Journal of International Affairs, 2017, Vol.18(3), pp.79-82

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and Journalism: Parallels, Ethical Issues, and Practical Concerns

Seib, Philip

American Behavioral Scientist, January 2009, Vol.52(5), pp.772-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764208326522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Real-Time Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy

Seib, Philip M.

ISBN10: 0230339433 ; ISBN10: 0230339425 ; ISBN13: 9780230339439 ; ISBN13: 9780230339422 ; E-ISBN10: 1137010908 ; E-ISBN13: 9781137010902

Toàn văn sẵn có

8
Religion and Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and Public Diplomacy

P. Seib;; Seib, Philip

ISBN: 978-1-349-45074-9 ; E-ISBN: 978-1-137-29112-7 ; DOI: 10.1057/9781137291127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Turkey’s Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey’s Public Diplomacy

Seib, Philip ; Cevik, B Senem ; Honigmann, E A J;; Çevik, B. ; Seib, Philip

ISBN: 978-1-349-57957-0 ; E-ISBN: 978-1-137-46698-3 ; DOI: 10.1057/9781137466983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
From Good Diplomacy to Fast Diplomacy: Conducting Foreign Policy in the Information Age: An Interview with Philip Seib
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Good Diplomacy to Fast Diplomacy: Conducting Foreign Policy in the Information Age: An Interview with Philip Seib

Seib, Philip

Georgetown Journal of International Affairs, 2017, Vol.18(3), pp.79-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2471-8831 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/gia.2017.0039

Toàn văn không sẵn có

11
The Origins of Public Diplomacy in US Statecraft: Uncovering a Forgotten Tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of Public Diplomacy in US Statecraft: Uncovering a Forgotten Tradition

Schindler, Caitlin E; Seib, Philip (Editor) ; Fitzpatrick, Kathy (Editor)

Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy

ISBN: 9783319572789 ; ISBN: 3319572784 ; E-ISBN: 9783319572796 ; E-ISBN: 3319572792 ; DOI: 10.1007/978-3-319-57279-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-Time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era

Seib, Philip

ISBN: 9780230339439 ; ISBN: 0230339433 ; E-ISBN: 9781137010902 ; E-ISBN: 1137010908 ; DOI: 10.1057/9781137010902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey

Sevin, Efe

ISBN: 978-3-319-49333-6 ; E-ISBN: 978-3-319-49334-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49334-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Toward a New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a New Public Diplomacy

Seib, Philip

E-ISBN: 9780230100855 E-ISBN: 0230100856 DOI: 10.1057/9780230100855 ISBN: 9780230617445 ISBN: 9780230617438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
New Media and the New Middle East
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Media and the New Middle East

Seib, Philip;; Seib, Philip

ISBN: 978-0-230-61923-4 ; E-ISBN: 978-0-230-60560-2 ; DOI: 10.1057/9780230605602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

10. U.S. public diplomacy and the media in the Middle East.(Report)

Seib, Philip

Summary Reports, 2016, Issue 14, p.19(2)

ISSN: 2227-1686

Toàn văn không sẵn có

17
Promoting Canadian Studies Abroad: Soft Power and Cultural Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Canadian Studies Abroad: Soft Power and Cultural Diplomacy

Brooks, Stephen;; Brooks, Stephen

ISBN: 978-3-319-74026-3 ; E-ISBN: 978-3-319-74027-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-74027-0

Toàn văn không sẵn có

18
Media and Conflict in the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media and Conflict in the Twenty-First Century

Seib, Philip

E-ISBN: 9781403980335 E-ISBN: 1403980330 DOI: 10.1057/9781403980335 ISBN: 9781403968333

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murrow's Cold War: Public Diplomacy for the Kennedy Administration

Seib, Philip

The American Historical Review, Vol.122(1), p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murrow's Cold War: Public Diplomacy for the Kennedy Administration.(Book review)

Seib, Philip

American Historical Review, 2017, Vol.122(1), pp.200-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2004  (6)
 3. 2005đến2008  (7)
 4. 2009đến2013  (9)
 5. Sau 2013  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Seib, Philip
 2. Seib, P
 3. Seib, Philip M.
 4. P. Seib
 5. Fitzpatrick, Kathy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...