skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Scornavacca, Celine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RecPhyloXML: a format for reconciled gene trees

Duchemin, Wandrille ; Gence, Guillaume ; Arigon Chifolleau, Anne-Muriel ; Arvestad, Lars ; Bansal, Mukul ; Berry, Vincent ; Boussau, Bastien ; Chevenet, François ; Comte, Nicolas ; Davín, Adrián ; Dessimoz, Christophe ; Dylus, David ; Hasic, Damir ; Mallo, Diego ; Planel, Rémi ; Posada, David ; Scornavacca, Celine ; Szöllősi, Gergely ; Zhang, Louxin ; Tannier, Eric ; Daubin, Vincent; Arigon Chifolleau, Anne-Muriel (Editor)

Bioinformatics, 14 May 2018, Vol.34(21), pp.3646-3652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bty389

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A First Step Toward Computing All Hybridization Networks For Two Rooted Binary Phylogenetic Trees

Scornavacca, Celine ; Linz, Simone ; Albrecht, Benjamin; Scornavacca, Celine (Editor)

Journal of Computational Biology, November 2012, Vol.19(11), pp.1227-1242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-5277 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2012.0192

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstructible Phylogenetic Networks: Do Not Distinguish the Indistinguishable

Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine; Pardi, Fabio (Editor)

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(4), p.e1004135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the fixed parameter tractability of agreement-based phylogenetic distances

Bordewich, Magnus ; Scornavacca, Celine ; Tokac, Nihan ; Weller, Mathias; Gouat, Isabelle (Editor)

Journal of Mathematical Biology, January 2017, Vol.74(1-2), pp.239-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-016-1023-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do branch lengths help to locate a tree in a phylogenetic network?

Gambette, Philippe ; Van Iersel, Leo ; Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine; Upem, Admin (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2016, Vol.78(9), pp.1773-1795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-016-0199-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inferring gene duplications, transfers and losses can be done in a discrete framework

Ranwez, Vincent ; Scornavacca, Celine ; Doyon, Jean-Philippe ; Berry, Vincent; Scornavacca, Celine (Editor)

Journal of Mathematical Biology, 2016, Vol.72(7), pp.1811-1844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-015-0930-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the Tiers of Rooted Phylogenetic Network Space Using Tail Moves

Janssen, Remie ; Jones, Mark ; Erdős, Péter ; Van Iersel, Leo ; Scornavacca, Celine; Scornavacca, Celine (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, August 2018, Vol.80(8), pp.2177-2208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-018-0452-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: Reconstructible Phylogenetic Networks: Do Not Distinguish the Indistinguishable

Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine; Gouat, Isabelle (Editor)

PLoS Computational Biology, June 2019, Vol.15(6), p.e1007137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007137.s001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding a most parsimonious or likely tree in a network with respect to an alignment

Kelk, Steven ; Pardi, Fabio ; Scornavacca, Celine ; Van Iersel, Leo; Pardi, Fabio (Editor)

Journal of Mathematical Biology, January 2019, Vol.78(1-2), pp.527-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-6812 ; E-ISSN: 1432-1416 ; DOI: 10.1007/s00285-018-1282-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (1)
 2. 2015đến2015  (1)
 3. 2016đến2016  (2)
 4. 2017đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Scornavacca, Celine
 2. Pardi, Fabio
 3. van Iersel, Leo
 4. Iersel, Leo
 5. Berry, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...