skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản Schlessinger, J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for epidermal growth factor (EGF)-induced intermolecular autophosphorylation of the EGF receptors in living cells.

Honegger, A M ; Schmidt, A ; Ullrich, A ; Schlessinger, J

Molecular and Cellular Biology, 1990, Vol. 10(8), p.4035 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 2164634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separate endocytic pathways of kinase-defective and -active EGF receptor mutants expressed in same cells

Honegger, A M ; Schmidt, A ; Ullrich, A ; Schlessinger, J

The Journal of cell biology, May 1990, Vol.110(5), pp.1541-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 2335562 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological activities of EGF-receptor mutants with individually altered autophosphorylation sites

Honegger, A ; Dull, T J ; Bellot, F ; Van Obberghen, E ; Szapary, D ; Schmidt, A ; Ullrich, A ; Schlessinger, J

The EMBO journal, October 1988, Vol.7(10), pp.3045-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 3263271 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An angiogenic growth factor is expressed in human glioma cells

Libermann, T A ; Friesel, R ; Jaye, M ; Lyall, R M ; Westermark, B ; Drohan, W ; Schmidt, A ; Maciag, T ; Schlessinger, J

The EMBO journal, June 1987, Vol.6(6), pp.1627-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 3301330 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mutant epidermal growth factor receptor with defective protein tyrosine kinase is unable to stimulate proto-oncogene expression and DNA synthesis.

Honegger, A M ; Szapary, D ; Schmidt, A ; Lyall, R ; Van Obberghen, E ; Dull, T J ; Ullrich, A ; Schlessinger, J

Molecular and Cellular Biology, 1987, Vol. 7(12), p.4568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 3501826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domain deletion in the extracellular portion of the EGF-receptor reduces ligand binding and impairs cell surface expression

Lax, I ; Bellot, F ; Honegger, A M ; Schmidt, A ; Ullrich, A ; Givol, D ; Schlessinger, J

Cell regulation, January 1990, Vol.1(2), pp.173-88

ISSN: 1044-2030 ; PMID: 2100196 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt
  2. Schlessinger
  3. Schmidt, A.
  4. Schlessinger, J.
  5. Ullrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...