skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schechter, Laura xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roles of risk and ambiguity in technology adoption

Barham, Bradford L. ; Chavas, Jean-Paul ; Fitz, Dylan ; Salas, Vanessa Ríos ; Schechter, Laura

Journal of Economic Behavior and Organization, January 2014, Vol.97, pp.204-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2013.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptiveness to advice, cognitive ability, and technology adoption

Barham, Bradford L. ; Chavas, Jean-Paul ; Fitz, Dylan ; Schechter, Laura

Journal of Economic Behavior and Organization, May 2018, Vol.149, pp.239-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2017.12.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk, learning, and technology adoption

Barham, Bradford L. ; Chavas, Jean‐Paul ; Fitz, Dylan ; Ríos‐Salas, Vanessa ; Schechter, Laura

Agricultural Economics, January 2015, Vol.46(1), pp.11-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Networks in Developing Countries

Chuang, Yating ; Schechter, Laura

2015, Vol.71(1), p.451-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-1340 ; DOI: 10.1146/annurev-resource-100814-125123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schechter, L
 2. Schechter, Laura
 3. Fitz, D
 4. Chavas, Jean-Paul
 5. Barham, B.L.

theo chủ đề:

 1. Technology Adoption
 2. O33
 3. Q16
 4. C91
 5. D83

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...