skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Schawalder, H.P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-parameter flow cytometry protocol for the detection and characterization of the clastogenic, cytostatic and cytotoxic activities of chemicals

Maier, P ; Schawalder, H P

Mutation research, December 1986, Vol.164(6), pp.369-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; PMID: 2431307 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-parameter flow cytometry protocol for the detection and characterization of the clastogenic, cytostatic and cytotoxic activities of chemicals

Maier, P ; Schawalder, H.P

Mutation Research/Environmental Mutagenesis and Related Subjects, 1986, Vol.164(6), pp.369-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1161 ; DOI: 10.1016/0165-1161(86)90030-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of flow cytometry to the detection of spindle poisons and clastogens

Maier, P ; Schawalder, H.P

Food and Chemical Toxicology, 1986, Vol.24(6), pp.702-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6915 ; E-ISSN: 1873-6351 ; DOI: 10.1016/0278-6915(86)90163-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular DNA and protein content analyzed by flow cytometry in fibroblast-like rat cells after exposure to doxorubicin, nitrofurantoin, propranolol and practolol

Maier, P ; Schawalder, H.P

Mutation Research/Environmental Mutagenesis and Related Subjects, 1988, Vol.203(3), pp.234-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1161 ; DOI: 10.1016/0165-1161(88)90178-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of periportal- and centrilobular-equivalent oxygen tension on liver specific functions in long-term rat hepatocyte cultures

Maier, P ; Saad, B ; Schawalder, H.P

Toxicology in Vitro, 1994, Vol.8(3), pp.423-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-2333 ; E-ISSN: 1879-3177 ; DOI: 10.1016/0887-2333(94)90164-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific-locus mutations induced with hepatocarcinogens in a subcutaneous granulation tissue in rats

Maier, P ; Schawalder, H.P ; Zbinden, G

Mutation Research/Environmental Mutagenesis and Related Subjects, 1984, Vol.130(3), pp.187-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1161 ; DOI: 10.1016/0165-1161(84)90162-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aristolochic acid induces 6-thioguanine-resistant mutants in an extrahepatic tissue in rats after oral application

Maier, P ; Schawalder, H P ; Weibel, B ; Zbinden, G

Mutation research, July 1985, Vol.143(3), pp.143-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; PMID: 4010694 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aristolochic acid induces 6-thioguanine-resistant mutants in an extrahepatic tissue in rats after oral application

Maier, P ; Schawalder, H.P ; Weibel, B ; Zbinden, G

Mutation Research Letters, 1985, Vol.143(3), pp.143-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-7992 ; DOI: 10.1016/S0165-7992(85)80025-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell-cycle and ploidy analysis in bone marrow and liver cells of rats after long-term consumption of irradiated wheat

Maier, P ; Wenk-Siefert, I ; Schawalder, H.P ; Zehnder, H ; Schlatter, J

Food and Chemical Toxicology, 1993, Vol.31(6), pp.395-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6915 ; E-ISSN: 1873-6351 ; DOI: 10.1016/0278-6915(93)90154-Q

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatocarcinogens induce gene mutations in rats in fibroblast-like cells from a subcutaneous granulation tissue

Maier, P ; Schawalder, H P

DOI: 10.5167/UZH-154091

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (1)
 2. 1985đến1985  (2)
 3. 1986đến1987  (3)
 4. 1988đến1993  (3)
 5. Sau 1993  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schawalder, H.P
 2. Maier, P.
 3. Schawalder, H
 4. Zbinden, G.
 5. Weibel, B.

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Animals
 3. Public Health
 4. Male
 5. Rats

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...