skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Tác giả/ người sáng tác: Schaller, Matthieu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EAGLE simulations of galaxy formation: the importance of the hydrodynamics scheme

Schaller, Matthieu ; Schaye, Joop ; Bower, Richard ; Theuns, Tom ; Crain, Robert ; Furlong, Michelle ; Mccarthy, Ian; Mccarthy, Ian (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The APOSTLE simulations: solutions to the Local Group's cosmic puzzles

Sawala, Till ; Frenk, Carlos ; Fattahi, Azadeh ; Navarro, Julio ; Bower, Richard ; Crain, Robert ; Furlong, Michelle ; Helly, John ; Jenkins, Adrian ; Oman, Kyle ; Schaller, Matthieu ; Schaye, Joop ; Theuns, Tom ; Trayford, James ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 3, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The low-mass end of the baryonic Tully-Fisher relation

Sales, Laura ; Navarro, Julio ; Oman, Kyle ; Fattahi, Azadeh ; Ferrero, Ismael ; Abadi, Mario ; Bower, Richard ; Crain, Robert ; Frenk, Carlos ; Sawala, Till ; Schaller, Matthieu ; Schaye, Joop ; Theuns, Tom ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 5, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subhalo abundance matching and assembly bias in the EAGLE simulation

Chaves-Montero, Jonás ; Angulo, Raul ; Schaye, Joop ; Schaller, Matthieu ; Crain, Robert ; Furlong, Michelle ; Theuns, Tom; Theuns, Tom (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galaxies in the EAGLE hydrodynamical simulation and in the Durham and Munich semi-analytical models

Guo, Quan ; Gonzalez-Perez, Violeta ; Guo, Qi ; Schaller, Matthieu ; Furlong, Michelle ; Bower, Richard ; Cole, Shaun ; Crain, Robert ; Frenk, Carlos ; Helly, John ; Lacey, Cedric ; Mitchell, Peter ; Schaye, Joop ; Theuns, Tom; Theuns, Tom (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 27, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1525

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrinsic alignments of galaxies in the EAGLE and cosmo-OWLS simulations

Velliscig, Marco ; Cacciato, Marcello ; Schaye, Joop ; Hoekstra, Henk ; Bower, Richard ; Crain, Robert ; van Daalen, Marcel ; Furlong, Michelle ; Mccarthy, I ; Schaller, Matthieu ; Theuns, Tom; Theuns, Tom (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 21, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EAGLE project: Simulating the evolution and assembly of galaxies and their environments

Schaye, Joop ; Crain, Robert ; Bower, Richard ; Furlong, Michelle ; Schaller, Matthieu ; Theuns, Tom ; Frenk, Carlos ; Mccarthy, I ; Helly, John ; Jenkins, Adrian ; Rosas-Guevara, Y ; White, Simon ; Baes, Maarten ; Booth, C ; Camps, Peter ; Navarro, Julio ; Qu, Yan ; Rahmati, Alireza ; Sawala, Till ; Thomas, Peter ; Trayford, James; Trayford, James (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 2, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu2058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution of atomic hydrogen in EAGLE galaxies: morphologies, profiles, and HI holes

Bahe, Yannick M. ; Crain, Robert A. ; Kauffmann, Guinevere ; Bower, Richard G. ; Schaye, Joop ; Furlong, Michelle ; Lagos, Claudia ; Schaller, Matthieu ; Trayford, James W. ; Vecchia, Claudio Dalla ; Theuns, Tom

Arxiv ID: 1511.04909

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dark nemesis of galaxy formation: why hot haloes trigger black hole growth and bring star formation to an end

Bower, Richard ; Schaye, Joop ; Frenk, Carlos S. ; Theuns, Tom ; Schaller, Matthieu ; Crain, Robert A. ; Mcalpine, Stuart

Arxiv ID: 1607.07445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Far-infrared and dust properties of present-day galaxies in the EAGLE simulations

Camps, Peter ; Trayford, James W. ; Baes, Maarten ; Theuns, Tom ; Schaller, Matthieu ; Schaye, Joop

Arxiv ID: 1607.04402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size matters: abundance matching, galaxy sizes, and the Tully-Fisher relation in EAGLE

Ferrero, Ismael ; Navarro, Julio F. ; Abadi, Mario G. ; Sales, Laura V. ; Bower, Richard G. ; Crain, Robert A. ; Frenk, Carlos S. ; Schaller, Matthieu ; Schaye, Joop ; Theuns, Tom

Arxiv ID: 1607.03100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The APOSTLE project: Local Group kinematic mass constraints and simulation candidate selection

Fattahi, Azadeh ; Navarro, Julio F. ; Sawala, Till ; Frenk, Carlos S. ; Oman, Kyle A. ; Crain, Robert A. ; Furlong, Michelle ; Schaller, Matthieu ; Schaye, Joop ; Theuns, Tom ; Jenkins, Adrian

Arxiv ID: 1507.03643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supermassive black holes in the EAGLE Universe. Revealing the observables of their growth

Rosas-Guevara, Yetli ; Bower, Richard G. ; Schaye, Joop ; Mcalpine, Stuart ; Dalla-Vecchia, Claudio ; Frenk, Carlos S. ; Schaller, Matthieu ; Theuns, Tom

Arxiv ID: 1604.00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark matter annihilation radiation in hydrodynamic simulations of Milky Way haloes

Schaller, Matthieu ; Frenk, Carlos ; Theuns, Tom ; Calore, Francesca ; Bertone, Gianfranco ; Bozorgnia, Nassim ; Crain, Robert ; Fattahi, Azadeh ; Navarro, Julio ; Sawala, Till ; Schaye, Joop; Schaye, Joop (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 25, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Theuns, T.
  2. Schaller, M.
  3. Theuns, Tom
  4. Schaller, Matthieu
  5. Schaye, Joop

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...