skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dujardin, Jean-Claude xóa Tác giả/ người sáng tác: Schönian, Gabriele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whole genome sequencing of multiple Leishmania donovani clinical isolates provides insights into population structure and mechanisms of drug resistance

Downing, Tim ; Imamura, Hideo ; Decuypere, Saskia ; Clark, Taane G ; Coombs, Graham H ; Cotton, James A ; Hilley, James D ; De Doncker, Simonne ; Maes, Ilse ; Mottram, Jeremy C ; Quail, Mike A ; Rijal, Suman ; Sanders, Mandy ; Schönian, Gabriele ; Stark, Olivia ; Sundar, Shyam ; Vanaerschot, Manu ; Hertz-Fowler, Christiane ; Dujardin, Jean-Claude ; Berriman, Matthew

Genome research, December 2011, Vol.21(12), pp.2143-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 22038251 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.123430.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the Indian subcontinent

Imamura, Hideo ; Downing, Tim ; Van Den Broeck, Frederik ; Sanders, Mandy J ; Rijal, Suman ; Sundar, Shyam ; Mannaert, An ; Vanaerschot, Manu ; Berg, Maya ; De Muylder, Géraldine ; Dumetz, Franck ; Cuypers, Bart ; Maes, Ilse ; Domagalska, Malgorzata ; Decuypere, Saskia ; Rai, Keshav ; Uranw, Surendra ; Bhattarai, Narayan Raj ; Khanal, Basudha ; Prajapati, Vijay Kumar ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Schönian, Gabriele ; De Koning, Harry P ; Settimo, Luca ; Vanhollebeke, Benoit ; Roy, Syamal ; Ostyn, Bart ; Boelaert, Marleen ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean-Claude ; Cotton, James A

eLife, 22 March 2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-084X ; PMID: 27003289 Version:1 ; DOI: 10.7554/eLife.12613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the indian subcontinent

Imamura, Hideo ; Downing, Tim ; Van Den Broeck, Frederik ; Sanders, Mandy J ; Rijal, Suman ; Sundar, Shyam ; Mannaert, An ; Vanaerschot, Manu ; Berg, Maya ; De Muylder, Géraldine ; Dumetz, Franck ; Cuypers, Bart ; Maes, Ilse ; Domagalska, Malgorzata ; Decuypere, Saskia ; Rai, Keshav ; Uranw, Surendra ; Bhattarai, Narayan Raj ; Khanal, Basudha ; Prajapati, Vijay Kumar ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Schönian, Gabriele ; De Koning, Harry P ; Settimo, Luca ; Vanhollebeke, Benoit ; Roy, Syamal ; Ostyn, Bart ; Boelaert, Marleen ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean-Claude ; Cotton, James A

Imamura, Hideo; Downing, Tim; Van den Broeck, Frederik; Sanders, Mandy J; Rijal, Suman; Sundar, Shyam; Mannaert, An; Vanaerschot, Manu; Berg, Maya; De Muylder, Géraldine; Dumetz, Franck; Cuypers, Bart; Maes, Ilse; Domagalska, Malgorzata; Decuypere, Saskia; Rai, Keshav; Uranw, Surendra; Bhattarai, Narayan Raj; Khanal, Basudha; Prajapati, Vijay Kumar; Sharma, Smriti; Stark, Olivia; Schönian, Gabriele; De Koning, Harry P; Settimo, Luca; Vanhollebeke, Benoit; Roy, Syamal; Ostyn, Bart; Boelaert, Marleen; Maes, Louis; Berriman, Matthew; Dujardin, Jean-Claude; Cotton, James A (2016). Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the indian subcontinent. eLife 5 , [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/elife.12613

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rijal, Suman
  2. Berriman, Matthew
  3. Dujardin, Jean-Claude
  4. Sundar, Shyam
  5. Vanaerschot, Manu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...