skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paved with Good Intentions: Proposals to Curb Minority Rights and Their Consequences for China

Sautman, Barry; Pieke, Frank N (Editor) ; Barabantseva, Elena (Editor)

Modern China, January 2012, Vol.38(1), pp.10-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/0097700411424563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling back minority rights? The debate about China's ethnic policies

Sautman, Barry

Stanford Journal of International Law, Wntr, 2010, Vol.46(1), p.51(70) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-5082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Law and Minority Rights in China: Progress and Constraints

Sautman, Barry

Law & Policy, July 1999, Vol.21(3), pp.283-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-8240 ; E-ISSN: 1467-9930 ; DOI: 10.1111/1467-9930.00074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Cultural Genocide and Asian State Peripheries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Genocide and Asian State Peripheries

Sautman, Barry

E-ISBN: 9780230601192 E-ISBN: 0230601197 DOI: 10.1057/9780230601192 ISBN: 9781403975744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sautman, Barry
  2. Sautman, B
  3. B. Sautman
  4. Barabantseva, Elena
  5. Pieke, Frank N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...