skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Sarr, Mamadou xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La place de la diplomatie culturelle dans la politique africaine du Brésil et du Venezuela

Lockhart, Nicolás falomir ; Sarr, Mamadou lamine

Cahiers des Amériques latines, 31 December 2015, pp.109-125

ISSN: 1141-7161 ; E-ISSN: 2268-4247 ; DOI: 10.4000/cal.4156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lockhart, Nicolas
  2. Lockhart, Nicolás falomir
  3. Lockhart, N.F.
  4. Lockhart, Nicolásfalomir
  5. Nicolás falomir Lockhart

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...