skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Salmivalli, Christina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual and Contextual Predictors of Cyberbullying: The Influence of Children's Provictim Attitudes and Teachers' Ability to Intervene.(Report)(Author abstract)

Christian Elledge, L. ; Williford, Anne ; Boulton, Aaron J. ; Depaolis, Kathryn J. ; Little, Todd D. ; Salmivalli, Christina

Journal of Youth and Adolescence, May, 2013, Vol.42(5), p.698(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

For Children Only? Effects of the KiVa Antibullying Program on Teachers

Ahtola, Annarilla ; Haataja, Anne ; Karna, Antti ; Poskiparta, Elisa ; Salmivalli, Christina

Teaching and teacher education, August 2012, Vol.28(6), p.851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-051X ; E-ISSN: 1879-2480 ; DOI: 10.1016/j.tate.2012.03.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teacher Characteristics and Peer Victimization in Elementary Schools: A Classroom-Level Perspective

Oldenburg, Beau ; Duijn, Marijtje ; Sentse, Miranda ; Huitsing, Gijs ; Ploeg, Rozemarijn ; Salmivalli, Christina ; Veenstra, René

Journal of Abnormal Child Psychology, 2015, Vol.43(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627 ; E-ISSN: 1573-2835 ; DOI: 10.1007/s10802-013-9847-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing Bullying and Victimization: Student- and Classroom-Level Mechanisms of Change.(Clinical report)

Saarento, Silja ; Boulton, Aaron J. ; Salmivalli, Christina

Journal of Abnormal Child Psychology, 2015, Vol.43(1), p.61(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intensity of Victimization: Associations with Children's Psychosocial Well-Being and Social Standing in the Classroom

Steglich, Christian ; Salmivalli, Christina ; Veenstra, René

PLoS One, Oct 2015, Vol.10(10), p.e0141490 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0141490

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Process View on Implementing an Antibullying Curriculum: How Teachers Differ and What Explains the Variation

Haataja, Anne ; Ahtola, Annarilla ; Poskiparta, Elisa ; Salmivalli, Christina

School psychology quarterly, December 2015, Vol.30(4), p.564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-3830 ; E-ISSN: 1939-1560 ; DOI: 10.1037/spq0000121

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salmivalli, Christina
  2. Ahtola, Annarilla
  3. van Der Ploeg, Rozemarijn
  4. Veenstra, René
  5. Boulton, Aaron J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...