skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Russo, Anna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging delle disfunzioni del pavimento pelvico

Granata, Vincenza ; Mandato, Ylenia ; Russo, Anna ; Reginelli, Alfonso

ISBN: 9788847017689 ; ISBN: 8847017688 ; E-ISBN: 9788847017696 ; E-ISBN: 8847017696 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1769-6_14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reginelli, Alfonso
  2. Granata, Vincenza
  3. Russo, Anna
  4. Mandato, Ylenia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...