skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rucci, Michele xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of the visual world during eye drift

Poletti, Martina ; Listorti, Chiara ; Rucci, Michele

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18 August 2010, Vol.30(33), pp.11143-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 20720121 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1925-10.2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head-Eye Coordination at a Microscopic Scale

Poletti, Martina ; Aytekin, Murat ; Rucci, Michele

Current Biology, 21 December 2015, Vol.25(24), pp.3253-3259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The unsteady eye: an information-processing stage, not a bug

Rucci, Michele ; Victor, Jonathan D

Trends in Neurosciences, April 2015, Vol.38(4), pp.195-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-2236 ; E-ISSN: 1878-108X ; DOI: 10.1016/j.tins.2015.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A compact field guide to the study of microsaccades: Challenges and functions

Poletti, Martina ; Rucci, Michele

Vision Research, January 2016, Vol.118, pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2015.01.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal Coding of Visual Space

Rucci, Michele ; Ahissar, Ehud ; Burr, David

Trends in Cognitive Sciences, October 2018, Vol.22(10), pp.883-895 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-6613 ; E-ISSN: 1879-307X ; DOI: 10.1016/j.tics.2018.07.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consequences of the Oculomotor Cycle for the Dynamics of Perception

Boi, Marco ; Poletti, Martina ; Victor, Jonathan D ; Rucci, Michele

Current Biology, 08 May 2017, Vol.27(9), pp.1268-1277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2017.03.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion parallax from microscopic head movements during visual fixation

Aytekin, Murat ; Rucci, Michele

Vision Research, 01 October 2012, Vol.70, pp.7-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2012.07.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are the visual transients from microsaccades helpful? Measuring the influences of small saccades on contrast sensitivity

Mostofi, Naghmeh ; Boi, Marco ; Rucci, Michele

Vision Research, January 2016, Vol.118, pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2015.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspective: Can eye movements contribute to emmetropization?

Rucci, Michele ; Victor, Jonathan D

Journal of vision, 02 July 2018, Vol.18(7), pp.10 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; PMID: 30029274 Version:1 ; DOI: 10.1167/18.7.10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal encoding of spatial information during active visual fixation

Kuang, Xutao ; Poletti, Martina ; Victor, Jonathan D ; Rucci, Michele

Current biology : CB, 20 March 2012, Vol.22(6), pp.510-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 22342751 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2012.01.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monocular microsaccades: Do they really occur?

Fang, Yu ; Gill, Christopher ; Poletti, Martina ; Rucci, Michele

Journal of Vision, 2018, Vol.18(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; DOI: 10.1167/18.3.18 ; PMCID: 5868759 ; PMID: 29677334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microscopic eye movements compensate for nonhomogeneous vision within the fovea

Poletti, Martina ; Listorti, Chiara ; Rucci, Michele

Current biology : CB, 09 September 2013, Vol.23(17), pp.1691-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 23954428 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The visual input to the retina during natural head-free fixation

Aytekin, Murat ; Victor, Jonathan D ; Rucci, Michele

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17 September 2014, Vol.34(38), pp.12701-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 25232108 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0229-14.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decorrelation of retinal response to natural scenes by fixational eye movements

Segal, Irina Yonit ; Giladi, Chen ; Gedalin, Michael ; Rucci, Michele ; Ben-Tov, Mor ; Kushinsky, Yam ; Mokeichev, Alik ; Segev, Ronen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 March 2015, Vol.112(10), pp.3110-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25713370 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1412059112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast sensitivity reveals an oculomotor strategy for temporally encoding space

Victor, Jonathan ; Rucci, Michele; Rucci, Michele (pacrepositoryorg)

eLife, 2019, Vol.8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050084X ; DOI: 10.7554/eLife.40924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rucci, M
 2. Rucci, Michele
 3. Poletti, Martina
 4. Poletti, M
 5. Victor, J.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...