skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Rozman, Gilbert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chinese Strategic Thought toward Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Strategic Thought toward Asia

Rozman, Gilbert

E-ISBN: 9780230105751 E-ISBN: 0230105750 DOI: 10.1057/9780230105751 ISBN: 9781403975515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
South Korean Strategic Thought toward Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Korean Strategic Thought toward Asia

Rozman, Gilbert ;Hyun, In-Taek ;Yi, Sin-Hwa ;Lee, Shin-Wha;; Rozman, Gilbert ; Hyun, In-Taek ; Lee, Shin-wha

ISBN: 978-1-349-53621-4 ; E-ISBN: 978-0-230-61191-7 ; DOI: 10.1057/9780230611917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...