skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Rosenberg, Eric S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preferential susceptibility of Th9 and Th2 CD4+ T cells to X4-tropic HIV-1 infection

Orlova-Fink, Nina ; Chowdhury, Fatema Z ; Sun, Xiaoming ; Harrington, Sean ; Rosenberg, Eric S ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 23 October 2017, Vol.31(16), pp.2211-2215 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 28857825 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0000000000001630

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[CD4.sup.+] T cells from elite controllers resist HIV-1 infection by selective upregulation of p21.(Research article)(Report)

Chen, Huabiao ; Li, Chun ; Huang, Jinghe ; Cung, Thai ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F. ; Porter, Lindsay C. ; Burke, Patrick S. ; Yang, Yue ; Ryan, Bethany J. ; Liu, Ruiwu ; Weiss, Robert H. ; Pereyra, Florencia ; Cress, William D. ; Brass, Abraham L. ; Rosenberg, Eric S. ; Walker, Bruce D. ; Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

Journal of Clinical Investigation, April, 2011, Vol.121(4), p.1549(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 persistence in CD4+ T cells with stem cell-like properties

Buzon, Maria J. ; Sun, Hong ; Li, Chun ; Shaw, Amy ; Seiss, Katherine ; Ouyang, Zhengyu ; Martin-Gayo, Enrique ; Leng, Jin ; Henrich, Timothy J. ; Li, Jonathan Z. ; Pereyra, Florencia ; Zurakowski, Ryan ; Walker, Bruce D. ; Rosenberg, Eric S. ; Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

Buzon, M. J., H. Sun, C. Li, A. Shaw, K. Seiss, Z. Ouyang, E. Martin-Gayo, et al. 2014. “HIV-1 persistence in CD4+ T cells with stem cell-like properties.” Nature medicine 20 (2): 139-142. doi:10.1038/nm.3445. http://dx.doi.org/10.1038/nm.3445. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; DOI: 10.1038/nm.3445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Characterization of HLA-G + Regulatory T Cells in HIV-1 Infection (HLA-G + Regulatory T Cells in HIV-1 Infection)

Li, Chun ; Toth, Ilona ; Schulze zur Wiesch, Julian ; Pereyra, Florencia ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S ; van Lunzen, Jan ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G; Silvestri, Guido (Editor)

2013, Vol.9(1), p.e1003140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1003140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dendritic cell dysfunction during primary HIV-1 infection

Huang, Jinghe ; Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Burke, Patrick S ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F ; Seiss, Katherine ; Rychert, Jennifer ; Rosenberg, Eric S ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

The Journal of infectious diseases, 15 November 2011, Vol.204(10), pp.1557-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 21969335 Version:1 ; DOI: 10.1093/infdis/jir616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-apoptotic Protein BIRC5 Maintains Survival of HIV-1-Infected CD4+ T Cells

Kuo, Hsiao-Hsuan ; Ahmad, Rushdy ; Lee, Guinevere Q ; Gao, Ce ; Chen, Hsiao-Rong ; Ouyang, Zhengyu ; Szucs, Matthew J ; Kim, Dhohyung ; Tsibris, Athe ; Chun, Tae-Wook ; Battivelli, Emilie ; Verdin, Eric ; Rosenberg, Eric S ; Carr, Steven A ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

Immunity, 19 June 2018, Vol.48(6), pp.1183-1194.e5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-7613 ; E-ISSN: 1097-4180 ; DOI: 10.1016/j.immuni.2018.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clonal expansion of genome-intact HIV-1 in functionally polarized Th1 CD4+ T cells

Lee, Guinevere Q ; Orlova-Fink, Nina ; Einkauf, Kevin ; Chowdhury, Fatema Z ; Sun, Xiaoming ; Harrington, Sean ; Kuo, Hsiao-Hsuan ; Hua, Stephane ; Chen, Hsiao-Rong ; Ouyang, Zhengyu ; Reddy, Kavidha ; Dong, Krista ; Ndung'U, Thumbi ; Walker, Bruce D ; Rosenberg, Eric S ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

The Journal of clinical investigation, 30 June 2017, Vol.127(7), pp.2689-2696 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-8238 ; PMID: 28628034 Version:1 ; DOI: 10.1172/JCI93289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intact HIV-1 proviruses accumulate at distinct chromosomal positions during prolonged antiretroviral therapy

Einkauf, Kevin B ; Lee, Guinevere Q ; Gao, Ce ; Sharaf, Radwa ; Sun, Xiaoming ; Hua, Stephane ; Chen, Samantha My ; Jiang, Chenyang ; Lian, Xiaodong ; Chowdhury, Fatema Z ; Rosenberg, Eric S ; Chun, Tae-Wook ; Li, Jonathan Z ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

The Journal of clinical investigation, 28 January 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-8238 ; PMID: 30688658 Version:1 ; DOI: 10.1172/JCI124291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (2)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (3)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rosenberg, Eric S.
 2. Yu, Xu G.
 3. Lichterfeld, Mathias
 4. Ouyang, Zhengyu
 5. Li, Chun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...