skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Roppe Jeffrey Roger xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

5-Lipoxygenase-Activating Protein (FLAP) Inhibitors

Hutchinson John Howard ; Stock Nicholas Simon ; Roppe Jeffrey Roger

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INHIBIDORES HETEROCICLICOS DE AUTOTAXINA Y USOS DE LOS MISMOS

Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy Andrew ; Hutchinson John Howard

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterocyclic autotaxin inhibitors and uses thereof

Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy Andrew ; Hutchinson John Howard

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROCYCLIC AUTOTAXIN INHIBITORS AND USES THEREOF

Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy Andrew ; Hutchinson John Howard

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heteroaryl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Stock Nicholas Simon ; Roppe Jeffrey Roger ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROARYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Stock Nicholas Simon ; Roppe Jeffrey Roger ; Volkots Deborah

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heteroalkyl biphenyl antagonists of prostaglandin D2 receptors

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HETEROALKYL BIPHENYL ANTAGONISTS OF PROSTAGLANDIN D2 RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

5-lipoxygenase-activating protein (FLAP) inhibitors

Hutchinson John Howard ; Stock Nicholas Simon ; Roppe Jeffrey Roger

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic antagonists of lysophosphatidic acid receptors

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antagonists of lysophosphatidic acid receptors

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policiklični antagonisti lizofosfatidičnih kislinskih receptorjev
POLYCYCLIC ANTAGONISTS OF LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTS OF LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANTAGONISTS OF LYSOPHOSPHATIDIC ACID RECEPTORS

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antagonisti policilici dei recettori dell'acido lisofosfatidico

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOTAXIN INHIBITORS AND USES THEREOF

Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy Andrew ; Stock Nicholas Simon ; Volkots Deborah ; Hutchinson John Howard

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autotaxin inhibitors and uses thereof

Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy Andrew ; Stock Nicholas Simon ; Volkots Deborah ; Hutchinson John Howard

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polycyclic antagonists of lysophosphatidic acid receptors

Hutchinson John Howard ; Seiders Thomas Jon ; Wang Bowei ; Arruda Jeannie M ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autotaxin inhibitors and uses thereof

Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy Andrew ; Stock Nicholas Simon ; Volkots Deborah ; Hutchinson John Howard

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDOLIZINE INHIBITORS OF 5-LIPOXYGENASE

Stearns Brian Andrew ; Roppe Jeffrey Roger ; Parr Timothy Andrew ; Stock Nicholas Simon ; Volkots Deborah ; Hutchinson John Howard

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 77  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (8)
 2. 2010đến2011  (34)
 3. 2012đến2013  (22)
 4. 2014đến2016  (10)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (65)
 2. Chinese  (8)
 3. Spanish  (5)
 4. Korean  (5)
 5. German  (3)
 6. Greek  (2)
 7. Italian  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roppe Jeffrey Roger
 2. Hutchinson John Howard
 3. Arruda Jeannie M
 4. Stock Nicholas Simon
 5. Seiders Thomas Jon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...