skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rolandsson, Bertil xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security aspects on corporate culture in a logistics terminal setting

Ekwall, Daniel ; Rolandsson, Bertil

Journal of Transportation Security, 2013, Vol.6(1), pp.13-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1938-7741 ; E-ISSN: 1938-775X ; DOI: 10.1007/s12198-012-0100-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security culture and transport network terminal activities

Ekwall, Daniel ; Rolandsson, Bertil; Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan ; Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik

Nofoma 2011, Harstad University College in Harstad, Norway, June 9-10, 2011., 2011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...