skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

III debuts its MetaSource Suite

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 1, 2002, Vol.127(4), p.27

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serials Solutions Releases ERMS

Rogers, Michael

Library Journal, Nov 1, 2005, Vol.130(18), pp.27-28

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sirsi Corporation creates separate academic division

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2001, Vol.126(8), p.27

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amlib 3.12 latest Brodart release

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), p.25

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dallas buys school Library.Solution

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), p.26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ont. Bibliocentre chooses Unicorn

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), p.26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BiblioTech PRO 2.5 from Inmagic

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), pp.25-26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TSLA signs with Auto-Graphics, Inc.

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2003, Vol.128(8), p.26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endeavor signs Ithaca College

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2001, Vol.126(8), p.28

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

British academic chooses innovation

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 15, 2003, Vol.128(5), p.32

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

III adds two foreign academics

Rogers, Michael

Library Journal, May 1, 2001, Vol.126(8), p.28

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sirsi airs "Rooms" context management solution

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 15, 2003, Vol.128(5), p.29

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Follet debuts Version 5.0

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 15, 2002, Vol.127(5), p.30

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative/B&T reseller deal

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 15, 2003, Vol.128(5), p.29

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loyola University contracts with Sirsi

Rogers, Michael

Library Journal, Apr 15, 1998, Vol.123(7), p.28

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

NLM selects Voyager System

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 15, 1998, Vol.123(5), p.26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

ILCSO opts for DRA's Taos

Rogers, Michael

Library Journal, Mar 15, 1998, Vol.123(5), pp.25-26

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rogers, Michael
  2. Rogers, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...