skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Roger Patrick xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Processes for Finance

Roger Patrick

Bookboon; 2014 - (332)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability for Finance

Roger Patrick

Bookboon; 2014 - (332)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Linear Algebra for Finance Part II

Roger Patrick

Bookboon; 2013 - (515)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Linear Algebra for Finance Part I

Roger Patrick

Bookboon; 2013 - (515)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roger Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...