skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Robinson, Mike xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cultural tourism in a changing world politics, participation and (re)presentation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural tourism in a changing world politics, participation and (re)presentation.

Smith, Melanie Kay ;Robinson, Prof. Mike;

E-ISBN 1845410432 ; E-ISBN 1845410440 ; E-ISBN 1845410459 ; E-ISBN 9781845410438 ; E-ISBN 9781845410445 ; E-ISBN 9781845410452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Emotion in motion : tourism, affect and transformation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion in motion : tourism, affect and transformation

David Picard ; Mike Robinson

E-ISBN 9781409421337 ; E-ISBN 9781409421344

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...