skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rivest, Louis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent versioning principles for collaboration: towards PLM for hardware and software data management

Bricogne, Matthieu ; Rivest, Louis ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoît; Vu Van, Jean-Baptiste (Editor)

International Journal of Product Lifecycle Management, 2014, Vol.7(1), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-5110 ; E-ISSN: 1743-5129 ; DOI: 10.1504/IJPLM.2014.065457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assembly oriented design framework for product structure engineering and assembly sequence planning

Demoly, Frédéric ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Rivest, Louis ; Gomes, Samuel

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 2011, Vol.27(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2010.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple viewpoint modelling framework enabling integrated product–process design

Demoly, Frédéric ; Monticolo, Davy ; Eynard, Benoît ; Rivest, Louis ; Gomes, Samuel

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(4), pp.269-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0107-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of Heterogeneous Information for Integrated Design of Multidisciplinary Systems

Guerineau, Benjamin ; Zheng, Chen ; Bricogne, Matthieu ; Durupt, Alexandre ; Rivest, Louis ; Rowson, Harvey ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2017, Vol.60, pp.320-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2017.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards PLM for Mechatronics System Design Using Concurrent Software Versioning Principles

Bricogne, Matthieu ; Rivest, Louis ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoît; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2012, Vol.AICT-388, pp.339-348 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-35758-9_30

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM perspectives in mechatronic systems design

Bricogne, Matthieu ; Troussier, Nadège ; Rivest, Louis ; Eynard, Benoît; Bricogne, Matthieu (Editor)

Competitive and Sustainable Manufacturing Products And Services, 13 May 2011, p.110

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agile design methods for mechatronics system integration

Bricogne, Matthieu ; Troussier, Nadège ; Rivest, Louis ; Eynard, Benoît; Bricogne, Matthieu (Editor)

Product Lifecycle Management for Society, 01 August 2013, Vol.409, pp.458-470

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agile Design Methods for Mechatronics System Integration

Bricogne, Matthieu ; Troussier, Nadège ; Rivest, Louis ; Eynard, Benoît; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2013, Vol.AICT-409, pp.458-470

DOI: 10.1007/978-3-642-41501-2_46

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOWARDS A DESIGN-METHOD SELECTION FRAMEWORK FOR MULTIDISCIPLINARY PRODUCT DEVELOPMENT

Guérineau, Benjamin ; Rivest, Louis ; Bricogne, Matthieu ; Durupt, Alexandre ; Eynard, Benoît; Bricogne, Matthieu (Editor)

Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference, 2018, pp.2879-2890

DOI: 10.21278/idc.2018.0431

Toàn văn sẵn có

10
Product Lifecycle Management for Digital Transformation of Industries: 13th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2016, Columbia, SC, USA, July 11-13, 2016, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Lifecycle Management for Digital Transformation of Industries: 13th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2016, Columbia, SC, USA, July 11-13, 2016, Revised Selected Papers

Harik, Ramy ; Rivest, Louis ; Bernard, Alain ; Eynard, Benoit ; Bouras, Abdelaziz; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783319546599 ; ISBN: 3319546597 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54660-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Kỷ yếu hội nghị  (6)
 2. Bài báo  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rivest, Louis
 2. Eynard, Benoît
 3. Bricogne, Matthieu
 4. Rivest, L.
 5. Eynard, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...