skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Richardson, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling a scalable service-oriented architecture with semantic Web Services

Duke, A ; Davies, J ; Richardson, M

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0041-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Web Services

Davies, N ; Fensel, D ; Richardson, M

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(1), pp.118-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000015502.09747.39

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product catalogue management with Semantic Web Services

M. Richardsont. Midwinter

BT Technology Journal, Oct 2006, Vol.24(4), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0094-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...