skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Renevier, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Composition of User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of User Interfaces

Calvary, Gaëlle ; Dery-Pinna, Anne-Marie ; Occello, Audrey ; Renevier, Philippe ; Gabillon, Yoann

Ambient intelligence: from sensors to applications, pp.203-224

Toàn văn không sẵn có

2
Composition of User Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition of User Interfaces

Calvary, Gaëlle ; Dery-Pinna, Anne-Marie ; Occello, Audrey ; Renevier, Philippe ; Gabillon, Yoann

Computer engineering series, Computer Science and Ambient Intelligence

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gabillon, Yoann
  2. Renevier, Philippe
  3. Occello, Audrey
  4. Dery-Pinna, Anne-Marie
  5. Calvary, Gaëlle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...