skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Raychaudhuri, Pradip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A conserved phosphorylation site within the forkhead domain of FoxM1B is required for its activation by cyclin-CDK1

Chen, Yi-Ju ; Dominguez-Brauer, Carmen ; Wang, Zebin ; Asara, John M ; Costa, Robert H ; Tyner, Angela L ; Lau, Lester F ; Raychaudhuri, Pradip

The Journal of biological chemistry, 30 October 2009, Vol.284(44), pp.30695-707 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 19737929 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M109.007997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 regulates growth factor-induced expression of kinase-interacting stathmin (KIS) to promote cell cycle progression

Petrovic, Vladimir ; Costa, Robert H ; Lau, Lester F ; Raychaudhuri, Pradip ; Tyner, Angela L

The Journal of biological chemistry, 04 January 2008, Vol.283(1), pp.453-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 17984092 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chk2 Mediates Stabilization of the FoxM1 Transcription Factor To Stimulate Expression of DNA Repair Genes

Tan, Yongjun ; Raychaudhuri, Pradip ; Costa, Robert H

Molecular and Cellular Biology, 2007, Vol. 27(3), p.1007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 17101782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negative regulation of the oncogenic transcription factor FoxM1 by thiazolidinediones and mithramycin

Petrovic, Vladimir ; Costa, Robert H ; Lau, Lester F ; Raychaudhuri, Pradip ; Tyner, Angela

Cancer Biology & Therapy, 15 June 2010, Vol.9(12), pp.1008-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-4047 ; E-ISSN: 1555-8576 ; DOI: 10.4161/cbt.9.12.11710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 regulates transcription of JNK1 to promote the G1/S transition and tumor cell invasiveness

Wang, I-Ching ; Chen, Yi-Ju ; Hughes, Douglas E ; Ackerson, Timothy ; Major, Michael L ; Kalinichenko, Vladimir V ; Costa, Robert H ; Raychaudhuri, Pradip ; Tyner, Angela L ; Lau, Lester F

The Journal of biological chemistry, 25 July 2008, Vol.283(30), pp.20770-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 18524773 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M709892200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS POUR INHIBER LA PROLIFÉRATION DE CELLULES TUMORALES
METHODS AND COMPOSITIONS FOR INHIBITING TUMOR CELL PROLIFERATION

Raychaudhuri, Pradip ; Costa, Robert ; Lyubimov, Alexander, V

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 in tumorigenicity of the neuroblastoma cells and renewal of the neural progenitors

Wang, Zebin ; Park, Hyun Jung ; Carr, Janai R ; Chen, Yi-Ju ; Zheng, Yu ; Li, Jing ; Tyner, Angela L ; Costa, Robert H ; Bagchi, Srilata ; Raychaudhuri, Pradip

Cancer research, 15 June 2011, Vol.71(12), pp.4292-302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7445 ; PMID: 21507930 Version:1 ; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-10-4087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deregulation of FoxM1b leads to tumour metastasis

Park, Hyun Jung ; Gusarova, Galina ; Wang, Zebin ; Carr, Janai R. ; Li, Jing ; Kim, Ki‐Hyun ; Qiu, Jin ; Park, Yoon‐Dong ; Williamson, Peter R. ; Hay, Nissim ; Tyner, Angela L. ; Lau, Lester F. ; Costa, Robert H. ; Raychaudhuri, Pradip

EMBO Molecular Medicine, January 2011, Vol.3(1), pp.21-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: 10.1002/emmm.201000107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1, a critical regulator of oxidative stress during oncogenesis

Park, Hyun Jung ; Carr, Janai R ; Wang, Zebin ; Nogueira, Veronique ; Hay, Nissim ; Tyner, Angela L ; Lau, Lester F ; Costa, Robert H ; Raychaudhuri, Pradip

EMBO Journal, 07 October 2009, Vol.28(19), pp.2908-2918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; E-ISSN: 1460-2075 ; DOI: 10.1038/emboj.2009.239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DDB2 Induces Nuclear Accumulation of the Hepatitis B Virus X Protein Independently of Binding to DDB1

Nag, Alo ; Datta, Abhishek ; Yoo, Kyung ; Bhattacharyya, Dibyendu ; Chakrabortty, Amit ; Wang, Xinhi ; Slagle, Betty L. ; Costa, Robert H. ; Raychaudhuri, Pradip

The Journal of Virology, 2001, Vol. 75(21), p.10383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 11581406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome-Cdh1-Mediated Proteolysis of the Forkhead Box M1 Transcription Factor Is Critical for Regulated Entry into S Phase

Park, Hyun Jung ; Costa, Robert H. ; Lau, Lester F. ; Tyner, Angela L. ; Raychaudhuri, Pradip

Molecular and Cellular Biology, 2008, Vol. 28(17), p.5162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 18573889

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARF Directly Binds DP1: Interaction with DP1 Coincides with the G1 Arrest Function of ARF

Datta, Abhishek ; Sen, Jayita ; Hagen, Jussara ; Korgaonkar, Chandrashekhar K. ; Caffrey, Michael ; Quelle, Dawn E. ; Hughes, Douglas E. ; Ackerson, Timothy J. ; Costa, Robert H. ; Raychaudhuri, Pradip

Molecular and Cellular Biology, 2005, Vol. 25(18), p.8024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 16135794

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARF directly binds DP1: interaction with DP1 coincides with the G1 arrest function of ARF

Datta, Abhishek ; Sen, Jayita ; Hagen, Jussara ; Korgaonkar, Chandrashekhar K ; Caffrey, Michael ; Quelle, Dawn E ; Hughes, Douglas E ; Ackerson, Timothy J ; Costa, Robert H ; Raychaudhuri, Pradip

Molecular and cellular biology, September 2005, Vol.25(18), pp.8024-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 16135794 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxm1b transcription factor is essential for development of hepatocellular carcinomas and is negatively regulated by the p19ARF tumor suppressor

Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Petrovic, Vladimir ; Kuechle, Joseph ; Yoder, Helena M ; Dennewitz, Margaret B ; Shin, Brian ; Datta, Abhishek ; Raychaudhuri, Pradip ; Costa, Robert H

Genes & development, 01 April 2004, Vol.18(7), pp.830-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; PMID: 15082532 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaphase-promoting complex/cyclosome-CDH1-mediated proteolysis of the forkhead box M1 transcription factor is critical for regulated entry into S phase

Park, Hyun Jung ; Costa, Robert H ; Lau, Lester F ; Tyner, Angela L ; Raychaudhuri, Pradip

Molecular and cellular biology, September 2008, Vol.28(17), pp.5162-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-5549 ; PMID: 18573889 Version:1 ; DOI: 10.1128/MCB.00387-08

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New and unexpected: forkhead meets ARF

Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V ; Major, Michael L ; Raychaudhuri, Pradip

Current Opinion in Genetics & Development, 2005, Vol.15(1), pp.42-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-437X ; DOI: 10.1016/j.gde.2004.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEMMUNG DER TUMORZELLPROLIFERATION MITTELS FOXM1B-HEMMER
PROCEDE D'INHIBITION DE PROLIFERATION DE CELLULES TUMORALES
INHIBITION OF TUMOR CELL PROLIFERATION BY FOXM1B INHIBITORS

Costa, Robert, H ; Raychaudhuri, Pradip ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir ; Major, Michael ; Wang, Iing

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE D'INHIBITION DE PROLIFERATION DE CELLULES TUMORALES
INHIBITION OF TUMOR CELL PROLIFERATION BY FOXM1B INHIBITORS

Costa, Robert, H ; Raychaudhuri, Pradip ; Wang, Xinhe ; Kalinichenko, Vladimir ; Major, Michael ; Wang, Iing

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (3)
 2. 2005đến2006  (4)
 3. 2007đến2008  (5)
 4. 2009đến2011  (5)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Sáng chế  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (17)
 2. French  (3)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Raychaudhuri, Pradip
 2. Costa, Robert H.
 3. Costa, R.H.
 4. Raychaudhuri, P
 5. Costa, RH

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...