skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Rani, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melanoma-associated antigen family protein-D4: clinical significance and functional relevance in breast cancer

Germano, S ; Rani, S ; Kennedy, S ; Crown, J ; Clynes, M ; O'Driscoll, L

Breast Cancer Research : BCR, 2010, Vol.12(Suppl 1), p.P32-P32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-5411 ; E-ISSN: 1465-542X ; DOI: 10.1186/bcr2529 ; PMCID: 2875594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
SNIP/p140Cap mRNA expression is an unfavourable prognostic factor in breast cancer and is not expressed in normal breast tissue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNIP/p140Cap mRNA expression is an unfavourable prognostic factor in breast cancer and is not expressed in normal breast tissue

Kennedy, S ; Clynes, M ; Doolan, P ; Mehta, J P ; Rani, S ; Crown, J ; O'Driscoll, L

British Journal of Cancer, 5/2008, Vol.98(10), pp.1641-1645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6604365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy
  2. O'Driscoll
  3. Clynes, M
  4. Clynes
  5. O'Driscoll, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...