skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa Tác giả/ người sáng tác: Ramakrishna, Sneha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forkhead box m1 transcription factor is essential for embryonic development of pulmonary vasculature

Kim, Il-Man ; Ramakrishna, Sneha ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 10 June 2005, Vol.280(23), pp.22278-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 15817462 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional characterization of evolutionarily conserved DNA regions in forkhead box f1 gene locus

Kim, Il-Man ; Zhou, Yan ; Ramakrishna, Sneha ; Hughes, Douglas E ; Solway, Julian ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 11 November 2005, Vol.280(45), pp.37908-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16144835 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forkhead Box m1 transcription factor stimulates the proliferation of tumor cells during development of lung cancer

Kim, Il-Man ; Ackerson, Timothy ; Ramakrishna, Sneha ; Tretiakova, Maria ; Wang, I-Ching ; Kalin, Tanya V ; Major, Michael L ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

Cancer research, 15 February 2006, Vol.66(4), pp.2153-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16489016 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardium defects and ventricular hypoplasia in mice homozygous null for the Forkhead Box m1 transcription factor

Ramakrishna, Sneha ; Kim, Il‐Man ; Petrovic, Vladimir ; Malin, Dmitriy ; Wang, I‐Ching ; Kalin, Tanya V. ; Meliton, Lucille ; Zhao, You‐Yang ; Ackerson, Timothy ; Qin, Yimin ; Malik, Asrar B. ; Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V.

Developmental Dynamics, April 2007, Vol.236(4), pp.1000-1013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8388 ; E-ISSN: 1097-0177 ; DOI: 10.1002/dvdy.21113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Il-Man
  2. Ramakrishna, Sneha
  3. Kalinichenko, Vladimir
  4. Costa, Robert H.
  5. Kalinichenko, Vladimir V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...