skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Røttingen, John-Arne xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health policy and systems research: building momentum and community

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Røttingen, John-Arne ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2014, Vol.92(12), pp.851-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.149393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international legal framework to address antimicrobial resistance

Hoffman, Steven J ; Outterson, Kevin ; Røttingen, John-Arne ; Cars, Otto ; Clift, Charles ; Rizvi, Zain ; Rotberg, Fiona ; Tomson, Göran ; Zorzet, Anna

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2015, Vol.93(2), pp.66-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.152710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies for achieving global collective action on antimicrobial resistance

Hoffman, Steven J ; Caleo, Grazia M ; Daulaire, Nils ; Elbe, Stefan ; Matsoso, Precious ; Mossialos, Elias ; Rizvi, Zain ; Røttingen, John-Arne

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2015, Vol.93(12), pp.867-876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.153171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing implementation mechanisms for an international agreement on research and development for health products

Hoffman, Steven J ; Røttingen, John-Arne

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2012, Vol.90(11), pp.854-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.109827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing the public good of health research and development for developing countries

Røttingen, John-Arne ; Chamas, Claudia ; Goyal, LC ; Harb, Hilda ; Lagrada, Leizel ; Mayosi, Bongani Mawethu

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2012, Vol.90(5), pp.398-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.105460

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National and global responsibilities for health

Gostin, Lawrence O ; Heywood, Mark ; Ooms, Gorik ; Grover, Anand ; Røttingen, John-Arne ; Chenguang, Wang

Bulletin of the World Health Organization, 01 October 2010, Vol.88(10), pp.719-719a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862010001000003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Røttingen, John-Arne
  2. Roettingen, John-Arne
  3. Hoffman, Steven J
  4. Rizvi, Zain
  5. Elbe, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...