skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pulsipher, Brent A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-combined composite sampling designs for identification of elevated regions

Hathaway, John ; Walsh, Stephen ; Sego, Landon ; Pulsipher, Brent

Environmental and Ecological Statistics, 2013, Vol.20(1), pp.69-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1352-8505 ; E-ISSN: 1573-3009 ; DOI: 10.1007/s10651-012-0208-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Demonstration of a Method to Evaluate Bio-Sampling Strategies Using Building Simulation and Sample Planning Software

Dols, W. Stuart ; Persily, Andrew ; Morrow, Jayne ; Matzke, Brett D ; Sego, Landon H ; Nuffer, Lisa L ; Pulsipher, Brent A; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 115(2):113-147, 30 April 2010, Vol.115(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-677X ; E-ISSN: 2165-7254 ; DOI: 10.6028/jres.115.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of Statistical Sampling Algorithms in Visual Sample Plan (VSP): Summary Report

Nuffer, Lisa L ; Sego, Landon H. ; Wilson, John E. ; Hassig, Nancy L. ; Pulsipher, Brent A. ; Matzke, Brett D.; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/10.0178

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

An environmental sampling model for combining judgment and randomly placed samples

Sego, Landon H. ; Anderson, Kevin K. ; Matzke, Brett D. ; Sieber, Karl ; Shulman, Stanley ; Bennett, James ; Gillen, M. ; Wilson, John E. ; Pulsipher, Brent A.; United States. Department Of Energy.

DOI: 10.2172/962053

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sego, Landon H.
  2. Pulsipher, Brent A.
  3. Pacific Northwest National Lab.
  4. Matzke, Brett D.
  5. Pulsipher, Brent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...