skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Prakobtham, Sukanya xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical issues of informed consent in malaria research proposals submitted to a research ethics committee in Thailand: a retrospective document review

Adams, Pornpimon ; Prakobtham, Sukanya ; Limpattaracharoen, Chanthima ; Suebtrakul, Sumeth ; Vutikes, Pitchapa ; Khusmith, Srisin ; Wilairatana, Polrat ; Adams, Paul ; Kaewkungwal, Jaranit

BMC Medical Ethics, 2017, Vol.18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1472-6939 ; DOI: 10.1186/s12910-017-0210-0 ; PMCID: 5556624 ; PMID: 28807022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical considerations in malaria research proposal review: empirical evidence from 114 proposals submitted to an Ethics Committee in Thailand

Adams, Pornpimon ; Prakobtham, Sukanya ; Limphattharacharoen, Chanthima ; Vutikes, Pitchapa ; Khusmith, Srisin ; Pengsaa, Krisana ; Wilairatana, Polrat ; Kaewkungwal, Jaranit

Malaria Journal, Sept 14, 2015, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-2875 ; DOI: 10.1186/s12936-015-0854-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical issues in research involving minority populations: the process and outcomes of protocol review by the Ethics Committee of the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand.(Report)

Adams, Pornpimon ; Wongwit, Waranya ; Pengsaa, Krisana ; Khusmith, Srisin ; Fungladda, Wijitr ; Chaiyaphan, Warissara ; Limphattharacharoen, Chanthima ; Prakobtham, Sukanya ; Kaewkungwal, Jaranit

BMC Medical Ethics, Sept 11, 2013, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6939 ; DOI: 10.1186/1472-6939-14-33

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Adams, Pornpimon
  2. Prakobtham, Sukanya
  3. Prakobtham, S
  4. Kaewkungwal, Jaranit
  5. Kaewkungwal, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...