skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Pouris, Anastassios xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bibliometric assessment of energy research in South Africa.(Research Article)(Report)

Pouris, Anastassios

South African Journal of Science, 2016, Vol.112(11-12), p.69(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.17159/sajs.2016/20160054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science in South Africa : the dawn of a renaissance? : research article

Pouris, Anastassios

South African Journal of Science, 2012, Vol.108(7), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pouris, A.
  2. Anastassios Pouris
  3. Pouris, Anastassios

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...