skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tác giả/ người sáng tác: Polovinkin, Vitaly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of a light-driven sodium pump

Gushchin, Ivan Yu ; Shevchenko, Vitaly ; Polovinkin, Vitaly ; Kovalev, Kirill ; Alekseev, Alexey ; Round, Ekaterina ; Borshchevskiy, Valentin ; Balandin, Taras ; Popov, Alexander ; Gensch, Thomas ; Fahlke, Christoph ; Bamann, Christian ; Willbold, Dieter ; Büldt, Georg ; Bamberg, Ernst ; Gordeliy, Valentin I; Thomas, Frank (Editor)

Nature Structural and Molecular Biology, 06 April 2015, Vol.22(5), pp.390-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-9993 ; E-ISSN: 1545-9985

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into ion conduction by channelrhodopsin 2

Volkov, Oleksandr ; Kovalev, Kirill ; Polovinkin, Vitaly ; Borshchevskiy, Valentin ; Bamann, Christian ; Astashkin, Roman ; Marin, Egor ; Popov, Alexander ; Balandin, Taras ; Willbold, Dieter ; Büldt, Georg ; Bamberg, Ernst ; Gordeliy, Valentin I; Thomas, Frank (Editor)

Science, 23 November 2017, Vol.358(6366), p.eaan8862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aan8862

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional investigation of flavin binding center of the NqrC subunit of sodium-translocating NADH:quinone oxidoreductase from Vibrio harveyi

Borshchevskiy, Valentin ; Round, Ekaterina ; Bertsova, Yulia ; Polovinkin, Vitaly ; Gushchin, Ivan Yu ; Ishchenko, Andrii ; Kovalev, Kirill ; Mishin, Alexey ; Kachalova, Galina ; Popov, Alexander ; Bogachev, Alexander ; Gordeliy, Valentin I; Thomas, Frank (Editor)

PLoS ONE, 03 March 2015, Vol.10(3), p.e0118548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of Escherichia coli -Expressed Haloarcula marismortui Bacteriorhodopsin I in the Trimeric Form

Shevchenko, Vitaly ; Gushchin, Ivan ; Polovinkin, Vitaly ; Round, Ekaterina ; Borshchevskiy, Valentin ; Utrobin, Petr ; Popov, Alexander ; Balandin, Taras ; Büldt, Georg ; Gordeliy, Valentin; Dmitriev, Oleg Y. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0112873 ; PMCID: 4257550 ; PMID: 25479443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanism of transmembrane signaling by sensor histidine kinases

Gushchin, Ivan Yu ; Melkinov, Igor I ; Polovinkin, Vitaly ; Ishchenko, Andrii ; Yuzhakova, Anastasia ; Buslaev, Pavel ; Bourenkov, Gleb ; Grudinin, Sergei ; Round, Ekaterina ; Balandin, Taras ; Borshchevskiy, Valentin ; Willbold, Dieter ; Leonard, Gordon ; Büldt, Georg ; Popov, Alexander ; Gordeliy, Valentin I; Equipe, Nano-D (Editor)

Science, 09 June 2017, Vol.356(6342), p.eaah6345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.aah6345

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach to Heterologous Expression of Membrane Proteins. The Case of Bacteriorhodopsin

Bratanov, Dmitry ; Balandin, Taras ; Round, Ekaterina ; Shevchenko, Vitaly ; Gushchin, Ivan Yu ; Polovinkin, Vitaly ; Borshchevskiy, Valentin ; Gordeliy, Valentin I; Thomas, Frank (Editor)

PLoS ONE, 05 June 2015, Vol.10(6), p.e0128390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Polovinkin, Vitaly
  2. Gordeliy, Valentin
  3. Borshchevskiy, Valentin
  4. Polovinkin, V
  5. Gordeliy, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...