skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản International Relations xóa Tất cả các phiên bản Latin America xóa Tất cả các phiên bản Pinheiro, Flávio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidents, Legislators, and Foreign Policy in Latin America *

Ribeiro, Pedro ; Pinheiro, Flávio

Contexto Internacional, Jan-Apr 2016, Vol.38(1), pp.467-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-8529.2016380100013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poder Legislativo e Política Externa: Um Estudo sobre a Influência do Congresso Nacional do Chile na Formulação da Política Comercial durante a Década de 1990

Pinheiro, Flávio

Contexto Internacional, Jan-Apr 2008, Vol.30(1), pp.81-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pinheiro, Flávio
  2. Pinheiro, Flávio Leão
  3. Pedro Feliú Ribeiro
  4. Ribeiro, Pedro
  5. Flávio Leão Pinheiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...