skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Picard, Julie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Re)penser la géographie des migrations au prisme du religieux : le cas des Africains chrétiens au Caire

Picard, Julie

L'Information géographique, 2016, Vol.80(1), p.54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0093 ; E-ISSN: 1777-5876 ; ISBN: 9782200930516 ; ISBN: 2200930518 ; DOI: 10.3917/lig.801.0054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. CAIRN (CrossRef)  (1)
  2. Cairn.info - Revues  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Picard, Julie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...