skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Piacentini, Patricia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Brasil não consegue dar o destino adequado para resíduos
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brasil não consegue dar o destino adequado para resíduos

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 04/2018, Vol.70(2), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-6725 ; E-ISSN: 2317-6660 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602018000200005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quatro décadas sem Clarice

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 April 2017, Vol.69(2), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602017000200019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mudanças no MCTI e cortes no orçamento atrapalham desenvolvimento do setor

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 December 2016, Vol.68(4), pp.06-08 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602016000400003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposta quer limitar informação nos rótulos

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 September 2015, Vol.67(3), pp.12-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602015000300005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novas regras para adoção: avanço ou retrocesso?

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 March 2017, Vol.69(1), pp.11-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602017000100005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Público brasileiro pôde acompanhar a maior mostra de Miró já organizada no país

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 December 2015, Vol.67(4), pp.62-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602015000400020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Leopoldo de Meis: inspiração e criatividade ao falar de ciência
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leopoldo de Meis: inspiração e criatividade ao falar de ciência

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 07/2018, Vol.70(3), pp.60-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-6725 ; E-ISSN: 2317-6660 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602018000300016

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicamentos da Amazônia azul

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 March 2017, Vol.69(1), pp.08-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602017000100004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

História recente é marcada por retrocessos

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 July 2017, Vol.69(3), pp.65-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602017000300019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faltam estratégias no Brasil para gerar energia das marés

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01 September 2016, Vol.68(3), pp.11-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-6660 ; DOI: 10.21800/2317-66602016000300005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Quatro décadas sem Clarice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quatro décadas sem Clarice

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 04/2017, Vol.69(2), pp.58-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0009-6725 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602017000200019

Toàn văn sẵn có

12
Superpotência exerce papel central na geopolítica mundial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superpotência exerce papel central na geopolítica mundial

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 10/2017, Vol.69(4), pp.20-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0009-6725 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602017000400008

Toàn văn sẵn có

13
Ciência para o desenvolvimento sustentável dos oceanos
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ciência para o desenvolvimento sustentável dos oceanos

Piacentini, Patricia

Ciência e Cultura, 01/2019, Vol.71(1), pp.12-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-6725 ; E-ISSN: 2317-6660 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000100004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (8)
  2. English  (5)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Piacentini, Patricia

theo chủ đề:

  1. Sciences (General)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...