skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Phạm Văn Cự xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS : Đề tài NCKH. QGTĐ. 07 07

Phạm Văn Cự; Trần Nghi; Phạm Văn Tỵ; Đinh Thị Bảo Hoa; Hoàng Tiến Lực

H. : ĐHKHTN , 2010 - (363.7 PH-C 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng GIS trong quy hoạch du lịch huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 76

Vũ Lê Ánh; Phạm Văn Cự người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (910.285 VU-A 2012)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN : Đề tài NCKH. QGTĐ.11.01

Nguyễn Hữu Điển; Phạm Kỳ Anh; Nguyễn Đình Hóa; Phạm Văn Cự; Lê Hoàng Sơn; Nguyễn Duy Linh; Phạm Huy Thông; Nguyễn Đức Thiện; Trần Thị Kim Dung

H. : ĐHKHTN , 2013 - (005.7 NG-Đ 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá tác động của nhiệt độ, độ ẩm đến lớp phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật (NDVI) khu vực Tây Nguyên. : Luận văn ThS. Địa lý tự nhiên: 60 44 02 14

Phạm Văn Mạnh; Phạm Văn Cự người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (910.285 PH-M 2013)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu đô thị hóa Đà Nẵng phục vụ xây dựng thành phố có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)

Đoàn Thị The; Phạm Văn Cự

H. : Khoa sau đại học, 2016 - (363.768 ĐO-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phạm Văn Cự
  2. Phạm Huy Thông
  3. Đoàn Thị The
  4. Vũ Lê Ánh
  5. Phạm Văn Tỵ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...