skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Phạm Thành Nghị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những khó khăn tâm lý trong giao tiếp với giáo viên của học sinh khiếm thính trường trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Bùi Thị Thu Hằng; Phạm Thành Nghị người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2008 - (155.2 BU-H 2008)

Truy cập trực tuyến

2
Giáo trình tâm lý học giáo dục
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tâm lý học giáo dục

Phạm Thành Nghị

H. : ĐHQGHN , 2011 - (370.15 PH-N 2011) - ISBN9786046205036

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính sáng tạo của học sinh tiểu học trong học môn mỹ thuật : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Mã Ngọc Thể; Phạm Thành Nghị người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (155.4 MA-T 2010)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hành vi giao tiếp với người tham gia giao thông của Cảnh sát giao thông đội Cảnh sát giao thông số 2 trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lý học : 60 31 80

Mai Thị Hương; Phạm Thành Nghị người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (153.6 MA-H 2012)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hà Nội : Luận văn ThS. Tâm lý học : 60 31 80

Vương Thị Thu Hằng; Phạm Thành Nghị người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (153.3 VU-H 2013)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bầu không khí tâm lý của tập thể giảng viên Học Viện Chính trị - Hành chính khu vực I : Luận văn ThS. Tâm lý học : 60 31 80

Nguyễn Thị Phượng; Phạm Thành Nghị người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (155.6 NG-P 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Tâm lý học giáo dục
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học giáo dục

Phạm Thành Nghị

H. : ĐHQGHN, 2013 - (370.15 PH-N 2013) - ISBN9786049345388

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tâm lý học sáng tạo

Phạm Thành Nghị

H. : ĐHQG , 2012 - (153.3 PH-N 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học sáng tạo

Phạm Thành Nghị

H. : ĐHQGHN , 2013 - (153.3 PH-N 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hành vi bạo lực của cha mẹ đối với con tuổi vị thành niên : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Phạm Thành Nghị người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV , 2010 - (158.1 NG-N 2010)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Động cơ giảng dạy của giảng viên đại học : Luận án TS. Tâm lý học xã hội

Nguyễn Văn Lượt; Phạm Thành Nghị người hướng dẫn; Nguyễn Sinh Phúc người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (155.5 NG-L 2013)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...