skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Phạm Hùng Việt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thành phần hoá học và PH nước mưa của một số tỉnh miền Bắc Việt Nam : Luận văn ThS. Hóa phân tích

Kấn Thị Quỳnh Lan; Phạm Hùng Việt người hướng dẫn

H. : ĐHQGHN , 1997 - (543 KA-L 1997)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học môi trường

Phạm Hùng Việt; Trần Tứ Hiếu; Nguyễn Văn Nội

H. : Nxb. Hà Nội : 1999 - (628.5 PH-V 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo hệ thống phân tích dòng chảy xách tay sử dụng các điện cực chọn lọc ion làm Detector xác định các ion chứa Nitơ có trong nước thải Phú Dưỡng : Đề tài NCKH. QT.97.06

Phạm Hùng Việt; Dương Hồng Anh; Đỗ Phúc Quân

H. : ĐHKHTN, 1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự tạo phức giữa sắt (III) với thuốc thử 4-(pyridyl-2-Azo)-Rezocxin (Par) bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích : Luận văn ThS. Hóa học: 1 04 03

Nguyễn Phạm Hà; Lâm Ngọc Thụ; Phạm Hùng Việt

H. : ĐHKHTN , 2002 - (543 NG-H 2002)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hoá và sinh học làm detector cho thiết bị phân tích dòng chảy phục vụ phân tích môi trường và thực phẩm : Đề tài NCKH. QG.TĐ.99.02

Phạm Hùng Việt

H. : ĐHKHTN, 2002 - (541 PH-V 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo các điện cực chọn lọc ION NITRAT, NITRIT và AMONI tiếp xúc rắn và ứng dụng chúng làm DETECTOR trong kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA) : Luận án TS. Hóa học : 62 44 29 01

Đỗ Phúc Quân; Phạm Hùng Việt Người hướng dẫn

H. :ĐHKHTN, 2002 - (543 ĐO-Q 2002)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hoá và sinh học làm detector cho thiết bị phân tích dòng chảy phục vụ phân tích môi trường và thực phẩm : Đề tài NCKH. QGTĐ.99.02

Phạm Hùng Việt; Cao Thế Hà; Nguyễn Văn Mùi; Trần Quang Vinh; Từ Vọng Nghi; Đỗ Phúc Quân

H. : ĐHKHTN, 2002 - (541 PH-V 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích dòng chảy (FIA) nhằm đánh giá sự chuyển hoá các chất dinh dưỡng (chứa N và P) trong một số hệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính cải tiến

Lê Văn Chiều; Cao Thế Hà Người hướng dẫn; Phạm Hùng Việt Người hướng dẫn

H., 2003 - (543 LE-C 2003)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khí

Phạm Hùng Việt

H. : KHKT, 2003 - (543 PH-V 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phương pháp sắc ký khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu cơ nhóm Trihalogenmetan trong quá trình khử trùng nước cấp bằng clo tại thành phố Hà Nội : Luận án TS. Hóa học: 1 04 03

Dương Hồng Anh; Lâm Ngọc Thụ Người hướng dẫn; Phạm Hùng Việt Người hướng dẫn

H., 2003 - (543 DU-A 2003)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá sự tồn lưu của một số hóa chất bảo vệ thực vật có nguồn gốc cơ Clo trong một số đối tượng sinh học và môi trường ở đầm phá Thừa Thiên Huế : Luận án TS Hoá học: 1.04.03

Nguyễn Xuân Khoa; Nguyễn Xuân Trung Người hướng dẫn; Phạm Hùng Việt Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2005 - (543 NG-K 2005)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sắc ký khí : cơ sở lý thuyết và khả năng ứng dụng

Phạm Hùng Việt

H. : ĐHQGHN, 2005 - (543 PH-V 2005)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu trầm tích và sinh học tại khu vực cảng Hải Phòng và ven biển Thanh Hóa : Đề tài NCKH. QG.05.13

Phạm Hùng Việt; Hoàng Thị Tuệ Minh; Phạm Mạnh Hoài; Trần Thị Liễu; Đoàn Văn Oánh

H. : ĐHKHTN, 2006 - (543 PH-V 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa siêu vi lượng một số hoá chất bảo vệ thực vật : Luận án TS Hoá học: 1.04.02

Nguyễn Thị Vân Hải; Nguyễn Đức Huệ Người hướng dẫn; Phạm Hùng Việt Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2006 - (547 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định các dạng asen vô cơ trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc : Luận án TS. Hoá học: 62 44 29 01

Nguyễn Thị Ánh Hường; Phạm Hùng Việt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2010 - (543 NG-H 2010)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tối ưu quy trình chiết trình tự Asen từ trầm tích và ứng dụng trong việc giải thích sự phân bố Asen trong trầm tích vào nước ngầm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Nguyễn Thị Thu Trang; Phạm Hùng Việt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (543 NG-T 2011)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự ô nhiễm MANGAN trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, Huyện Từ Liêm, Hà Nội : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Trần Hoàng Mai; Phạm Hùng Việt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (543 TR-M 2012)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển quy trình phân tích các cation trong mẫu nước và ứng dụng trong quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên tắc bơm mẫu tuần tự (SIA) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Nguyễn Duy Chiến; Phạm Hùng Việt người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (543 NG-C 2013)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm đau (ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, Bezafibrate) trong mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quản : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18

Phạm Mạnh Hùng; Phạm Hùng Việt

H. : Truờng đại học Khoa học tự nhiên, 2015 - (543 PH-H 2015)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự phân bố Asen trong nước ngầm và trầm tích tại khu vực Tây Bắc Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

Vũ Thị Duyên; Phạm Thị Kim Trang; Phạm Hùng Việt

H. : ĐHKHTN, 2017 - (628.11 VU-D 2017)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (3)
 2. 2002đến2004  (7)
 3. 2005đến2009  (4)
 4. 2010đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (13)
 2. Sách  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (14)
 2. English  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...