skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Peter Joseph Sweeney xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System, method and computer program for creating and manipulating data structures using an interactive graphical interface

Peter Joseph Sweeney ; Mark William Connoly ; Robert George Barlow-Busch

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System, method and computer program for creating and manipulating data structures using an interactive graphical interface

Peter Joseph Sweeney ; Mark William Connoly ; Robert George Barlow-Busch

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems of computerized agents and user-directed semantic networking

Peter Joseph Sweeney

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peter Joseph Sweeney
  2. Robert George Barlow-Busch
  3. Mark William Connoly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...