skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Perrier, Pascal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computational modeling of the passive and active components of the face
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational modeling of the passive and active components of the face

Flynn, Cormac ; Nazari, Mohammad ; Perrier, Pascal ; Fels, Sidney ; Nielsen, Poul ; Payan, Yohan

Biomechanics of Living Organs: Hyperelastic Constitutive Laws for Finite Element Modeling, pp.377-394

ISBN: 9780128040096 ; ISBN: 0128040092 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-804009-6.00018-3

Toàn văn sẵn có

2
3D biomechanical tongue modeling to study speech production
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D biomechanical tongue modeling to study speech production

Gérard, Jean-Michel ; Perrier, Pascal ; Payan, Yohan

Chapter 6, ISBN 1841694371, Speech Production: Models, Phonetic Processes, and Techniques, pp.85-102

Toàn văn sẵn có

3
Modéliser le physique pour comprendre le contrôle : le cas de l'anticipation en production de parole
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modéliser le physique pour comprendre le contrôle : le cas de l'anticipation en production de parole

Perrier, Pascal ; Payan, Yohan ; Marret, Romain

L'Anticipation à l'horizon du présent, pp.159-177

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (2)
  2. French  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perrier, Pascal
  2. Payan, Yohan
  3. Flynn, Cormac
  4. Marret, Romain
  5. Nielsen, Poul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...